TEKNOLOGI HJELPER GLOBAL PRODUSENT AV TANNKREM MED Å SPARE VANN OG ØKE PRODUKTIVITETEN

waterdropicon

BAKGRUNN

Colgate-Palmolive har en sterk og langvarig satsing på bærekraft. Innen 2020 tar det globale selskapet med produkter for munnpleie, hjemmepleie og personlig pleie samt ernæring for kjæledyr sikte på å redusere vannintensitet i sin produksjonsvirksomhet med halvparten, energiintensitet med en tredjedel og det totale klimagassutslippet med 25 prosent, alle over et 2002-grunnivå. Dets Mission Hills-anlegg i Guanajuato Estate, Mexico, er et av verdens største anlegg for tannkrem. Det produserer også deodorant, såpestykker og oppvasksåpe. Med en sterk kultur for bærekraft gjør Mission Hills-anlegget alt det kan for å spare vann. Det er et sted med null væskeutslipp som resirkulerer sitt behandlede avløpsvann for bruk i anleggets drift og grøntarealer. Før samarbeidet med Ecolab var rengjøring og desinfisering av anlegget en manuell prosess med kun varmt vann som krevde betydelig mengder tid, vann og energi.
ecolabservicetruckicon

INNOVASJON

Anlegget søkte Ecolabs hjelp til å forbedre effektiviteten og bærekraften i dets prosess for rengjøring og desinfisering. Ecolab tok med seg nye løsninger til de åtte produksjonssamlebåndene i Mission Hills. En av disse, et Ecolab-oppvaskmiddel, fjerner et bredt utvalg av vanskelige prosessrester fra produksjonsutstyr. Den andre, et Ecolab desinfiseringsmiddel, gir en ett-trinns desinfisering med potensialet for å eliminere en siste skylling med vann.

Sammen førte de til:

  • Betydelige reduksjoner i rengjøringstider
  • Eliminering av manuelle vaskinger
  • Forbedret påliteligheten til rengjøringen og kvalitetssikringen av produktet
  • Betydelige besparelser angående tid samt vann- og energiforbruk
  • Reduksjoner i CO2-utslipp
Med en sterk kultur for bærekraft er Colgate-Palmolive forpliktet til å konservere vann og energi samt å forbedre effektiviteten til sine globale virksomheter. Dets anlegg i Mission Hills i vannknappe Mexico er et godt eksempel på at selskapet handler i tråd med sine prinsipper.

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på