Vi hjelper Kraft Heinz med å oppnå bedre matsikkerhet, bærekraft og besparelser

Bakgrunn

Kraft Heinz er et av de største mat- og drikkevareselskapene i verden. og matsikkerheten er derfor svært viktig for dem. Det er derfor deres sentrale anlegg i California søkte hjelp hos Ecolab for å sikre god rengjøring på alle områder – mikrobiologisk, fysisk og kjemisk. Målet var å iverksette forebyggende og effektive løsninger som ikke bare ville gi bedre sikkerhet, men også gi en mer effektiv bruk av ressursene.

ecolabservicetruckicon

Innovasjon

Ecolabs eksperter identifiserte en løsning: 3D TRASAR™ CIP-teknologi for to av anleggets systemer. Teknologien overvåker hele tiden kontrollene som overvåker rengjøringen og desinfiseringen ved anlegget. Det samler data direkte fra anleggets programmerbar logisk styring gjennom en smartboks, som sender dem til en sikker server. Analytikere hos Ecolab oversetter dataene til anbefalingerr for korrigerende tiltak, som kunden og den kontoansvarlige for Ecolab på stedet kan iverksette.

Teknologien identifiserte og løste en rekke avvik, blant annet at ventilen til varmeveksleren ble reparert på grunn av en lekkasje, vasketidene ble gjort kortere, og kjemikaliebruken under desinfiseringen ble redusert med 50 prosent. Kombinasjonen av 3D TRASAR CIP-teknologien og Ecolabs personlige service hjalp anlegget å oppnå energibesparelser og samtidig å forbedre matsikkerheten og redusere de totale kostnadene med 244 000 dollar.

Kraft eROI

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på