Optimalisering av trygt vann på SAP-datasentre

waterdropicon

BAKGRUNN

Hvert sekund som folk bruker internett, stoler de på datasentre for å lagre, administrere og distribuere informasjon. Etter hvert som digital trafikk vokser, opplever datasentre sterk global vekst.

Datasentre er bygninger med servere som produserer varme, slik at de krever avkjøling, noe som bruker store mengder vann og energi. Forebygging av mikrobiologisk vekst er alltid en viktig del av prosessen. Hvis ikke behandlet og vedlikeholdt på riktig måte, kan vannet som brukes i datasentre, være i fare for å bli utsatt for Legionella-bakterier, noe som kan forårsake legionærsykdom, en alvorlig og noen ganger dødelig form for lungebetennelse. Et utbrudd kan forårsake betydelig økonomisk skade og omdømmetap.

SAP, et multinasjonalt programvarekonsern basert i Tyskland, driver mange datasentre verden over. Selskapet er dedikert til å forbedre folks liv gjennom teknologi og forplikter seg til bærekraft. Som en bransjeleder innen vannsikkerhet for ansatte og samfunnene hvor det har virksomhet legger SAP høy prioritet på å forebygge bakterielle trusler.
ecolabservicetruckicon

INNOVASJON

I 2018 bygget SAP to datasentre i Colorado Springs, Colorado. Ved utforming av disse anleggene har selskapets ingeniører jobbet med Ecolab for å sikre at de riktige praksisene for vannsikkerhet var til stede. Dette inkluderte å implementere Ecolabs 3D TRASAR™-teknologi og en omfattende plan for vannkontroll. Med disse løsningene har Ecolab hjulpet SAP med å gjøre en helhetlig tilnærming til vannsikkerhet ved å behandle vann på riktig måte og kontinuerlig teste for å minimalisere trusselen til Legionella-bakterier og bidra til å sikre trygt vann.

Ved å samarbeide med Ecolab, administrerer SAP proaktivt risikoene knyttet til vannet som brukes på sine globale datasentre. SAP holder seg i bresjen og demonstrerer at det er en leder i bransjen når det gjelder styringspraksiser for vannsikkerhet og forpliktelse angående vannsikkerhet. Ecolab hjelper SAP med å minimalisere risikoer og å unngå uventede kostnader som utfordrer datasenterbransjen.

SAP er ikke bare en leder innen programvarebransjen, men også en leder i styringspraksiser for vannsikkerhet. Gjennom samarbeidet med Ecolab har SAP tatt i bruk en helhetlig tilnærming til behandling av vann for å minimalisere risikoen for Legionella-bakterier.

Vis alle historier