INDISK STÅLPRODUSENT SMIR VIDERE MED VANNBESPARELSER

waterdropicon

BAKGRUNN

India er hjemlandet til 16 prosent av verdens befolkning, men har bare 4 prosent av verdens vann til rådighet. India er også en av de største produsentene av stål, en svært vannavhengig industri. Mens mye av vannet blir resirkulert, brukte stålindustrien i India i 2017 omtrent 118 milliarder gallon vann.

En av Indias største stålfabrikanter arbeider for å forandre dette. Som resultat av en seksårig innsats, senket virksomheten sitt vannforbruk med 2,3 milliarder gallon – som tilsvarer ett års drikkevannsforbruk for mer enn 7,9 millioner mennesker, mer enn det kombinerte befolkningstallet til byene Kolkata og Pune.
ecolabservicetruckicon

INNOVASJON

Vannbesparelsen var et resultat av lederskapets forpliktelse på vegne av selskapet og et partnerskap med Ecolab.

Gjennom smart vannkontroll, digitale teknologier som 3D TRASAR™ Technology, og operasjonelle styringstjenester som tilbys av Ecolab, optimaliserte stålprodusenten sitt forbruk av kjølevann i et område med vannknapphet. Skalering og biologiske rester i kjølevannet gjorde det vanskelig å oppnå en høyere resirkuleringsgrad i kjøleanlegget uten å bruke mye vann. Problemene ble tatt opp, takket være 3D TRASARs sanntidsovervåkning og kontroll, som brukes til å oppdage og korrigere variasjoner i kvaliteten på kildevannet, som reduserer etterspørselen etter ferskvann. Disse anstrengelsene førte også til kostnadsbesparelser og reduksjoner i energiforbruk.

Og dette er bare begynnelsen. Ecolabs digitale teknologier forventes å føre til enda større ferskvannsbesparelser ved å overvåke og kontrollere vannkvaliteten i anleggets andre kritiske kretsløp. I tillegg ble vannforbruket lagt til i et nettbasert dashbord. Dette var et viktig skritt i retning av å hjelpe selskapet med å ta flere informerte beslutninger og oppnå sitt mål om null væskeutslipp.
Vis alle historier