Effektiv rengjøring ved pepperonianlegget ved lav temperatur

pepperonipizzaicon

Situasjonen

En av kundene våre hadde et sikkerhetsproblem på pepperonianlegget sitt: vannet arbeiderne måtte bruke til rengjøringen var varmt – det holdt hele 63 °C.  Dette ble for varmt for partnernes sikkerhet. Kunden ønsket gode rengjøringsresultater med lavere vanntemperaturer og raskere oppstart etter at desinfiseringen var ferdig.

Selskapet sparte i alt 10 460 dollar og økte produksjonen med 260 timer i året.

waterdropicon_265x265

Løsningen

Anleggets hygieneavdeling samarbeidet med Ecolab om å bruke Advantis FC-rengjøringsprogrammet vårt på anleggets råforedlingsområder. Anlegget opprettholdt sin normale tørkeoppsamling, forskylling, skumming og etterskyllingsprosedyrer. Samtidig tok de i bruk et EPA-registrert rensemiddel, og de holdt lavere vanntemperaturer gjennom hele prosessen.

thermometericon

Resultater

Advantis FC-programmet vårt ga bedre rengjøringsresultater på pepperonianlegget med lavere vanntemperatur. Selskapet så at dette ga mange fordeler, blant annet:

  • mindre energibruk ved overgangen fra varmt vann til vann med lavere temperatur
  • ensartede ATP-data fra anlegget
  • ikke lenger behov for klorforsterker for alkaliske produkter

Anlegget fikk også raskere oppstart. Dette førte til mindre bruk av tid og energi da kjølerommet gikk fra 5 oC til 10 oC i stedet for 15 oC etter hygienisering.

Men viktigst av alt var at kunden oppnådde bedre sikkerhet for medarbeiderne på følgende måter:

  • redusert eller eliminert kondensering, noe som ytterligere bidro til å redusere nedetiden i forbindelse med hygieniseringen
  • bedre synlighet fra 2 til 12 m med mulighet for å redusere uhell ved sprøyting og farer ved bruk av gaffeltruck
  • lavere vanntemperatur ga mindre fare for å brenne seg
Save $10,460 Per Year

Målbare besparelser

Kunden sparte en time per natt i produksjonstid, tilsvarende 260 timer per år. De så at energibesparelsene ble på USD 7 400 per år på råsiden* av anlegget fra oppvarming til 49 oC (120 oF ) i stedet for 63 oC (145 oF ). Anlegget eliminerte klor-forsterkerne fra prosessen deres, og sparte USD 760 per år. Og endelig opplevde kunden en energibesparelse på USD 2 300 per år på å kjøle rommet fra 10 v C til 5 o C.

I alt sparte pepperonianlegget 10 460 dollar og 260 produksjonstimer per år med å bruke Advantis FC-programmet.

*Råsiden utgjør 1/3 av anlegget

Vis alle historier

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på