Hjelper ADM med å spare 2 3 milliarder gallon vann

waterdropicon

BAKGRUNN

Som et av verdens største matvare- og jordbruksselskaper, står Archer Daniels Midland (ADM) Company ved en skillevei når det gjelder en rekke globale kritiske utfordringer. Verdens befolkning øker, og folk blir rikere. Høyere inntekter fører til forandring i matvaner, og flere og flere mennesker flytter fra landet til byområder. Som resultat av disse trendene vokser og utvikler etterspørselen etter mat, vann og energi seg.


ADM innehar en nøkkelrolle i å mate verden, og regner miljøansvar blant sine kjerneverdier. I tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling, har selskapet som mål å:

  • Redusere intensiteten av vannforbruk med 15 prosent innen 2019
  • Redusere energiintensiteten med 15 prosent innen 2020
  • Reduser intensiteten til drivhusgassutslipp med 15 prosent innen 2020
ecolabservicetruckicon

INNOVASJON

ADM samarbeidet med Ecolab for å utvikle en bærekraftig prosess for å drive forbedringer i vannkontroll på tvers av sine globale virksomheter. Ved å utnytte styrken i begge organisasjoner har ADM implementert 212 Ecolab-prosjekter globalt siden 2012 som har senket energi- og vannforbruk samtidig som operativ ytelse øker.


Beste praksis som ble levert gjennom teknologi og automatisering, var kritisk for disse suksessene. Et eksempel er bruk av enheter av 160 3D TRASAR™ Cooling Water Technology rundt om i verden. 3D TRASAR gir sanntidsovervåkning og kontroll over kjøleanlegg for å optimalisere vannforbruket. Teknologien hjelper ADM med å redusere, gjenbruke og resirkulere vann i sine anlegg og bruke gråvann (resirkulert vann) i sine prosesser, og øke vannrobusthet på lokalt nivå.


Som resultat av partnerskapet med Ecolab, har ADM vært i stand til å drive mer effektivt samtidig som naturressurser konserveres. Dette har redusert driftskostnader betydelig og hjulpet selskapet med å nå sine bærekraftmål.

Archer Daniels Midland (ADM) innehar en nøkkelrolle i å mate verden, og det regner miljøansvar blant sine kjerneverdier. Gjennom partnerskapet med Ecolab har ADM redusert driftskostnader samtidig med å bevare naturressurser som vann og energi.
Vis alle historier
ADM case study eROI bar

Løsninger