Effektiv sotfjerning
på en enklere, tryggere og raskere måte.

BakingSheetTraywithCookiesIcon

Situasjonen

Det er utfordrende å holde bakeribrett og panner rene, og dette krever tidsintensiv rengjøring som ofte gir et utilfredsstillende resultat. Karbonrester fører til dannelse av røyk i varme ovner og overføres til bakervarene. Dette påvirker kundens oppfatning av renslighet og setter dermed butikkens omdømme i fare. I tillegg er de fleste bakeribrett laget av aluminium, som er et skjørt metall, og dette reduserer levetiden på panner og stekebrett dramatisk over tid.

Vår KAY Supersoak Concentrate-løsning kan vare opptil en måned, og den myker opp fett og opphopning av sot.

pansafterusingsupersoakconcentrate

Løsningen

KAY SuperSoak Concentrate er en merkebeskyttet blanding av tensider, alkalitet og et metallbeskyttelsesmiddel som er utviklet for å fjerne smuss effektivt på bakeribrett og panner uten at det er nødvendig med personlig verneutstyr. Dette gjør rengjøringen lettere og reduserer rengjøringstiden betydelig. Bakerigryter og panner senkes ned i en løsning av vann og produktet i vår sikre og robuste mobile tank og skal ligge i løsningen natten over. Løsningen kan vare opptil en måned og myker opp fett og opphopning av sot.

cleaningtimecomparisonchart

Resultater

Studier gjort under faktiske bruksforhold bekreftet at bruken av KAY SuperSoak Concentrate halverer tiden som går med til vask av potter, panner, kjøkkenutstyr og annet utstyr, og blir langt renere som resultat. Når du bruker SuperSoak Concentrate, forlenges produktets levetid betydelig og du sparer 15 arbeidstimer i måneden.*

  •  Halverer rengjøringstiden
  • Gir stor forbedring av rensligheten til stekepannene
  • Panner, gryter og utstyr varer lenger
  • Resulterer i økonomiske besparelser

*15 timers besparelser basert på vask av i gjennomsnitt 25 stekepanner per dag

Se alle historieneSuperSoak Concentrate

Beslektede suksesshistorier