Utarbeide en handlingsplan for smart vannkontroll

Digital Realty Logo

 

 

Digital Realty, en ledende global leverandør av løsninger for datasenter, samlokalisering og sammenkobling, hadde som målsetning å forbedre vannstrategien sin, begrense samlet vannforbruk til et minimum, sikre pålitelig ytelse og beskytte driften sin mot risiko forbundet med vann.

Digital Realty ville:

  • Forstå hvor mye vann som forbrukes og hvor på datasentrene sine
  • Øke vannrobustheten og -redundansen for bedre respons på den økende viktigheten til vannmengde og -kvalitet
  • Forbedre overvåking og måling gjennom digitale verktøy

I samarbeid med Ecolab utarbeidet de en tretrinns handlingsplan:

1. TRINN:
Prioriter utsatte anlegg som krevde umiddelbart tiltak, ved hjelp av Smart Water Navigator.

RESULTAT:
Teamet utarbeidet en prioritert matrise som organiserte steder og hjalp dem med å identifisere steder med størst risiko for driften forbundet med vann.

2. TRINN:
Evaluere vannbrukspraksiser på hvert sted ved bruk av Ecolab Smart Water Navigator

RESULTAT:
Verktøyet hjalp teamet med å fokusere på spesifikke tiltak som lokale team kunne treffe for å forbedre vannbruken og -effektiviteten, skreddersydd for hvert av stedene deres.

3. TRINN:
Bruke Nalco Waters 3D TRASAR™-teknologi til å levere vannstrategieffektivitet

RESULTAT:
Nalco Waters 3D TRASAR™-kontrollpaneler ga synlighet, måling og overvåking av vannbruk på tvers av foretaket, noe som hjalp teamet med å spore, holde rede på tendenser og sammenlikne vannbruk på tvers av alle datasentrene og vannbesparelser fra vannprosjekter. 

_

Med Ecolabs Smart Water Navigator og en handlingsplan, har Digital Realty nå en mer effektiv strategi for vannkontroll på datasentrene sine, en grundigere forståelse av vann i organisasjonen og evnen til å forbedre og beskytte driften, vannskillene og lokalsamfunnene sine.

Last ned saksstudium

_

_

Ecolab Smart Water Navigator logo

 

Ecolabs Smart Water Navigator er et offentlig tilgjengelig verktøy som hjelper virksomheter med å forstå vannrelaterte risikofaktorer økonomisk sett for å gi informasjonen som skal til for ansvarlig vekst og generere handlingskraftige trinnvise veiledninger for hvert anlegg, skreddersydd for bransjen, plasseringen og nåværende vannytelse.

 

_

Beslektede suksesshistorier

No related success stories were found.