En dynamisk ny klimaforpliktelse: Ecolab slutter seg til Business Ambition for 1.,5 ⁰C

Ecolab er underskriver av Business Ambition for 1,5 ⁰C, en gruppe store selskaper som har forpliktet seg til å gjøre sitt for å begrense klimaendringene til eller under 1,5 ⁰C over førindustrielle nivåer. Vi tar sikte på å halvere karbonutslipp innen 2030 og redusere det til netto null innen 2050.

Som medlem av Business Ambition slutter Ecolab seg til en voksende gruppe av globale selskaper som tar det neste skrittet for å takle klimaendringer. Dette gjør vi ved inngangen til 2020-tallet, et kritisk viktig tiår for klimatiltak.

For å oppnå vår forpliktelse til 1,5 ⁰ C vil vi utføre følgende trinn:

  • Elektrifisere flåten vår av servicekjøretøyer
  • Gå over til 100 prosent fornybar energi i globale virksomheter
  • Utvide prosjekter for energieffektivitet ved anleggene, kontorene og virksomhetene våre rundt om i verden
  • Samarbeide med våre forsyningskjedepartnere for å få dem til å sette tilsvarende ambisiøse klimamål

Vårt mål: Halvere selskapets karbonutslipp med 2030 og redusere det til netto null innen 2050.

wind turbines at sunset

Ecolab støtter klimaendringsrobusthet gjennom arbeidet vårt med å hjelpe kunder innenfor praktisk talt alle bransjer verden over med å spare vann. Vannknapphet som hovedsakelig drives av befolkningsvekst og økonomisk vekst, er betydelig forverret på grunn av klimaendring. For mange selskaper blir de første skadevirkningene av klimaendring i form av vann – for eksempel gjennom tørke, flom og større stormflo.

I 2018 hjalp vi kundene våre med å spare 711 millioner kubikkmeter (188 milliarder gallon) vann. Selskaper som reduserer, gjenbruker og resirkulerer vann, styrker robusheten mot vannknapphet og dermed klimaendring. Og de minsker innvirkningen på lokalsamfunn, landbruksdrift og andre selskaper som de deler vannressurser med.

Siden bruk av vann tar energi, vil bruk av mindre vann også bety bruk av mindre energi – og det innebærer å redusere klimagassutslipp for kundene våre. Ved å samarbeide med Ecolab unngikk de 1,1 millioner metriske tonn (2,4 milliarder pund) av klimagassutslipp i 2018.

Samtidig har vi stadig fremgang i egne virksomheter. Frem til 2018 kom 99,4 % av Ecolabs strøm i Europa fra fornybare kilder. Det samme året signerte vi også en virtuell kraftkjøpsavtale som vil dekke 100 % av strømbehovet vårt i Nord-Amerika så snart som vindparken tilknyttet den. kommer i drift i 2020. Prosjekter for energieffektivitet har gjort mange steder mer klimavennlige, og de første elektriske Ecolab-kjøretøyene er allerede på veiene. Vi vil nå globalisere denne innsatsen.

Business Ambition for 1,5 ⁰C ble lansert i 2019, som følge av publiseringen av FN's klimapanels (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) 2018 rapport "Global Warming of 1,5 ⁰C." I denne rapporten, basert på best tilgjengelig vitenskap, slo IPCC fast at den globale temperaturøkningen på 2 grader Celsius (3,6 grader Fahrenheit) over førindustrielle nivåer anses ikke lenger som trygt. For å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer, må den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit) eller mindre.

UN Global Compact, en gruppe på mer enn 9,500 selskaper som samarbeider om å fremme mer bærekraftige måter å drive virksomheter på, dannet Business Ambition i 2019 for å stimulere selskaper til å gjøre sitt for å oppnå dette målet.

Selskaper som slutter seg til Business Ambition for 1,5 ⁰C forplikter seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Science-Based Targets initiative (SBTi) og sende inn disse målene til SBTi for validering. SBTi er et samarbeid mellom Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdens villmarksfond (WWF) og UN Global Compact.

Vis alle historierFinn ut mer om Ecolab-bærekraftLes pressmelding

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på