1. Hjem
  2. En dynamisk ny klimasatsning

En dynamisk ny klimaforpliktelse: Ecolab slutter seg til Business Ambition for 1.,5 ⁰C

Ecolab er underskriver av Business Ambition for 1,5 ⁰C, en gruppe store selskaper som har forpliktet seg til å gjøre sitt for å begrense klimaendringene til eller under 1,5 ⁰C over førindustrielle nivåer. Vi tar sikte på å halvere karbonutslipp innen 2030 og redusere det til netto null innen 2050.

Som medlem av Business Ambition slutter Ecolab seg til en voksende gruppe av globale selskaper som tar det neste skrittet for å takle klimaendringer. Dette gjør vi ved inngangen til 2020-tallet, et kritisk viktig tiår for klimatiltak.

For å oppnå vår forpliktelse til 1,5 ⁰ C vil vi utføre følgende trinn:

  • Elektrifisere flåten vår av servicekjøretøyer
  • Gå over til 100 prosent fornybar energi i globale virksomheter
  • Utvide prosjekter for energieffektivitet ved anleggene, kontorene og virksomhetene våre rundt om i verden
  • Samarbeide med våre forsyningskjedepartnere for å få dem til å sette tilsvarende ambisiøse klimamål

Vårt mål: Halvere selskapets karbonutslipp med 2030 og redusere det til netto null innen 2050.

wind turbines at sunset

Ecolab støtter klimaendringsrobusthet gjennom arbeidet vårt med å hjelpe kunder innenfor praktisk talt alle bransjer verden over med å spare vann. Vannknapphet som hovedsakelig drives av befolkningsvekst og økonomisk vekst, er betydelig forverret på grunn av klimaendring. For mange selskaper blir de første skadevirkningene av klimaendring i form av vann – for eksempel gjennom tørke, flom og større stormflo.

I 2018 hjalp vi kundene våre med å spare 711 millioner kubikkmeter (188 milliarder gallon) vann. Selskaper som reduserer, gjenbruker og resirkulerer vann, styrker robusheten mot vannknapphet og dermed klimaendring. Og de minsker innvirkningen på lokalsamfunn, landbruksdrift og andre selskaper som de deler vannressurser med.

Siden bruk av vann tar energi, vil bruk av mindre vann også bety bruk av mindre energi – og det innebærer å redusere klimagassutslipp for kundene våre. Ved å samarbeide med Ecolab unngikk de 1,1 millioner metriske tonn (2,4 milliarder pund) av klimagassutslipp i 2018.

I mellomtiden har vi stadig fremgang i egne virksomheter. Frem til 2018 kom 99,4 % av Ecolabs strøm i Europa fra fornybare kilder. That same year, we also signed a virtual power purchase agreement that will cover 100% of our electricity needs in North America once the wind farm associated with it comes online in 2020. Energy efficiency projects have made many locations more climate-friendly and the first electric Ecolab vehicles are on the road already. We will now globalize these efforts.

The Business Ambition for 1.5⁰ C was launched in 2019, following publication of the U.N Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC)'s 2018 report "Global Warming of 1.5⁰C." In that report, based on the best available science, the IPCC stated that a global temperature increase of 2 degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels is no longer deemed safe. To avoid the worst consequences of climate change, global warming must be capped at 1.5 degree Celsius (2.7 degrees Fahrenheit) or less.

The U.N. Global Compact, a group of more than 9,500 companies that are collaborating to foster more sustainable ways of doing business, formed the Business Ambition in 2019 to spur companies to do their part in achieving that goal.

Companies that join the Business Ambition for 1.5⁰C commit to set science-based climate targets through the Science-Based Targets initiative (SBTi) and submit these targets to the SBTi for validation. The SBTi is a collaboration between the Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fun (WWF) and the U.N. Global Compact.

Corporate Sustainability Report 2018 cover
Corporate Sustainability Report 2018

Ecolab also will report on our progress in our annual Corporate Sustainability Report.

 

View All StoriesLearn More About Ecolab SustainabilityRead the Press Release

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på

Our search returned no results.