AES Andes

Bidrar til å drive en mer bærekraftig fremtid sammen med AES Andes

USD 1,4 millioner totalverdi levert

AES Andes logo

Innsikt

AES Andes er en produsent og distributør av elektrisitet basert i Santiago i Chile. Selskapet er én av regionens ledende strømprodusenter, med en diversifisert portefølje som inkluderer vannkraftverk, vindkraftverk, solkraftverk, energioppbevaringanlegg, biomassekraftverk, gasskraftverk og kullkraftverk.

Selskapet har forpliktet seg til avkarbonisering, med bærekraftsmål som omfatter fjerning av kull fra porteføljen innen 2025, oppnå netto null-karbonutslipp fra elektrisitetssalg innen 2040 og netto null-karbonutslipp for hele porteføljen innen 2050.

AES Andes var ute etter en samarbeidspartner som kunne hjelpe selskapet med å begrense kjemibruken til et minimum og optimalisere produktiviteten på sitt Andes Ventanas-termoelektriske kraftverk i Puchuncaví i Chile.

Tiltak

Anlegget hadde problemer med kjeleanleggets kjølevann, noe som påvirket påliteligheten, vann- og energibruk samt ytelse. Årsaken var syrefosfatkorrosjon (APC), som hadde ført til en tvungen nedstenging av én av anleggets fire generatorenheter.

Korrosjonen skyldtes syklisk lasteforhold eller gjentatte svingninger eller belastninger på strukturelle komponenter. Dette gjorde det vanskelig å styre pH-verdien og andre kjemivariabler i kjølevannet.

I samarbeid med Nalco Water, Ecolabs vann- og prosessforvaltningsvirksomhet, implementerte AES 3D TRASAR™-teknologien.

Gjennom sanntidovervåkning og automatisert dosering forbedret 3D TRASAR kjemikalieforvaltningen av vannstrømsyklusen for å reparere anlegget og bidra til å forhindre fremtidige nedstenginger.

AES Andes

Resultater

Som resultat av disse tiltakene oppnådde AES Andes Ventanas-anlegget betydelige besparelser av energi, kostnader, vedlikehold og arbeidskraft. 3D TRASAR-teknologi ga også betydelige reduksjoner i CO2-utslipp samt mer effektiv bruk av kjemiske midler. Tiltakene har vist seg å være et nyttig fremskritt for AES Andes-virksomheten og bærekraftsmålene.

«Ecolab leverte de resultatene de lovde. Vi kjenner oss understøttet av Ecolabs team. De selger ikke bare til oss – det er et partnerskap»

Norberto Corredo, Chief Operating Officer, AES Chile

Løsninger i fokus


Resultatene i denne kasusstudien er spesifikke for denne kunden, og kan variere for andre kunder basert på faktorer og omstendigheter i driften deres.


Beslektede suksesshistorier

Samarbeider med kunder om å løse deres største utfordringer.

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen tilknyttede artikler