En lang sparelinje

Watericon

Det er en viktig oppgave å holde matforsyningen i bevegelse. I konserverings- og flaskebransjen betyr det at linjene må gå som velsmurt maskineri, selv om det ikke er olje som holder tingene i gang.

Tradisjonelle transportsmøremidler til mat- og drikkevareproduksjon krever fortynning på stedet og kontinuerlig påføring. Dette fører til et høyt vannforbruk og våte, glatte gulv, noe som øker risikoen for at man glir og faller. Vi mente at det måtte finnes en bedre måte å gjøre det på.

Vi utviklet derfor et revolusjonerende, tørt smøremiddel og et utarbeidet kontrollsystem som dramatisk reduserer vannforbruket.

Dryexx

Forskerne og ingeniørene våre utviklet DryExx, et patentert tørt smøremiddel som holder linjene løpende, og som drastisk reduserer vannmengden som trengs i prosessen.

Systemet reduserer ikke bare vannforbruket, men det nyskapende, utviklede styringssystemet optimaliserer linjeeffektiviteten ved at det reduserer antall flasker som faller, brudd og linjestopp. DryExx forbedrer også arbeidstakerens sikkerhet ved å motvirke skader som forårsakes av glatte gulv.

Alt i alt bidro vi til å holde næringsmiddel- og drikkevarebransjen i bevegelse fremover.

Smøring av transportbånd

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på