1. Hjem
  2. Bruke digital innsikt til å redusere infeksjonsfrekvensen på sykehus

Bruke digital innsikt til å redusere infeksjonsfrekvensen på sykehus

Bakgrunn

Riktig håndhygiene hjelper alle med å holde seg sunne i hverdagen. Men på sykehus er det livsviktig. Hand hygiene is cited as the most effective way to prevent healthcare-associated infections (HAIs), which can be contracted by patients receiving medical treatment.1 Every year, millions of patients globally acquire an HAI.2 On any given day, about one in 31 patients has at least one healthcare-associated infection with 75,000 associated deaths in U.S. hospitals each year.3

Innovasjon

Ecolab utviklet Hand Hygiene Compliance Monitoring System, et elektronisk påminnelsessystem for håndhygiene designet for å hjelpe sykehus med å oppnå det høyeste nivået av vedvarende etterfølgelse av håndhygienekrav. Elektroniske merker registrerer individuell håndhygienepraksis rundt hver pasientseng, holder helsepersonell ansvarlige og gir sanntidsvarsler og veiledning for forbedring for å forhindre utrygg omgang med pasienter.

Impact

Two years after the monitoring system’s installation in five U.S. hospitals with a total of 1,609 beds, a retrospective study found that hand hygiene compliance levels in all five U.S. hospitals increased to 86–90%.4 By comparison, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates that hand hygiene compliance rates in the average American hospital hover around 40%.5 More importantly, all five hospitals also experienced a decrease in total annual HAI rates, indicating that a hand hygiene compliance monitoring system may help reduce the risk of HAIs and help improve patient safety. Andre fordeler inkluderer å redusere behovet for lengre opphold for behandling av helseinstitusjonsinfeksjoner, noe som åpner for flere senger for nye pasienter, og forbedrer produktiviteten ved å eliminere behovet for at helsepersonell manuelt overvåker håndhygieneoverholdet ved direkte observasjon.

References

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2 World Health Organization, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 CDC, https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Demonstrating a Decrease in HAIs across 5 hospitals, 2019 Ecolab research study

5 Sickbert-Bennett E.E. et al. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. Dispatch; Vol 22, Number 9, September 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020
The Ecolab Hand Hygiene Compliance Monitoring System

Actionable Insights and Digital Dashboards

You can't reduce hospital infection rates using inadequate data. Customizable, clinician-friendly dashboards collect data and provide insights on individual hand hygiene behaviors, measure compliance and pinpoint precisely where corrective action is needed, down to a department, team or individual level.

Related Success Stories