1. Hjem
  2. Bruke digital innsikt til å redusere infeksjonsfrekvensen på sykehus

Bruke digital innsikt til å redusere infeksjonsfrekvensen på sykehus

Bakgrunn

Riktig håndhygiene hjelper alle med å holde seg sunne i hverdagen. Men på sykehus er det livsviktig. Håndhygiene siteres som den mest effektive måten å forhindre helseinstitusjonsinfeksjoner på, som pasienter som får medisinsk behandling, kan rammes av.1 Hvert år får millioner av pasienter verden over en helseinstitusjonsinfeksjon.2 På en gitt dag har omtrent én av 31 pasienter minst en helseinstitusjonsinfeksjon med 75 000 tilknyttede dødsfall på amerikanske sykehus hvert år..3

Innovasjon

Ecolab utviklet Hand Hygiene Compliance Monitoring System, et elektronisk påminnelsessystem for håndhygiene designet for å hjelpe sykehus med å oppnå det høyeste nivået av vedvarende etterfølgelse av håndhygienekrav. Elektroniske merker registrerer individuell håndhygienepraksis rundt hver pasientseng, holder helsepersonell ansvarlige og gir sanntidsvarsler og veiledning for forbedring for å forhindre utrygg omgang med pasienter.

Virkning

To år etter overvåkningssystemets installasjon på fem amerikanske sykehus med totalt 1 609 senger, fant en retrospektiv studie at nivåene for etterlevelse av håndhygienekrav på alle de fem amerikanske sykehusene økte med 86–90 %.4 Til sammenligning anslår de amerikanske smittevernmyndighetene (CDC) at graden av håndhygiene på det gjennomsnittlige amerikanske sykehuset ligger på rundt 40 %.5 Det som er enda viktigere, er at alle de fem sykehusene også fikk en nedgang i de samlede årlige antallene helseinstitusjonsinfeksjoner, noe som gir en pekepinn på at et overvåkningssystem for håndhygiene kan bidra til å redusere risikoen for helseinstitusjonsinfeksjoner og bidra til å forbedre pasientsikkerheten. Andre fordeler inkluderer å redusere behovet for lengre opphold for behandling av helseinstitusjonsinfeksjoner, noe som åpner for flere senger for nye pasienter, og forbedrer produktiviteten ved å eliminere behovet for at helsepersonell manuelt overvåker håndhygieneoverholdet ved direkte observasjon.

Referanser

1 De amerikanske smittevernmyndighetene (CDC), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2 Verdens helseorganisasjon, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 CDC, https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Demonstrerer en nedgang i helseinstitusjonsinfeksjoner på tvers av 5 sykehus, 2019Ecolabs forskningsstudie

5 Sickbert-Bennett E.E. et al. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. Dispatch; Vol 22, Number 9, September 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020
The Ecolab Hand Hygiene Compliance Monitoring System

Handlingsdyktig kunnskap og digitale dashbord

Du kan ikke redusere sykehusinfeksjonshyppighet med utilstrekkelige data. Klinikervennlige dashbord som kan tilpasses, samler inn data og gir innsikt om enkeltes håndhygieneatferd, måler etterlevelse og påpeker nøyaktig hvor korrigernde tiltak må settes i verk, ned til nivået avdeling, lag eller enkeltperson.

Beslektede suksesshistorier

No related story pages were found.