Cleanroom Being Cleaned with Cleanroom Detergent, Mop and Bucket System

Rengjøringsløsninger og eliminering av etterlevninger for renrom

Ecolabs utvalg av rengjøringsmidler og rensemidler for renrom gjør at viktige produksjonsarealer får en effektiv fjerning av rester og rengjøring av harde overflater. Vann til innsprøytning kan brukes til skylling og fortynning av desinfiserende konsentrasjoner.
Ecolab Cleanroom Brochure
Omfattende kontamineringskontroll av renrom

Ecolab leverer en omfattende portefølje av ende til ende rengjørings- og desinfeksjonsløsninger, inkludert rense- og rengjøringsmidler for renrom, spesielt tilpasset dine spesifikke programmer og mål. Se hele vår Renromskatalog, eller besøk Renromsprogram-siden vår.

Produsert i renrom – for renrom

Ecolab Life Sciences besørger global produksjon og levering, forsikrer produkttilgjengelighet for å imøtekomme din valideringsplikt og opprettholde kontinuiteten i dine produksjonsprosesser. Ta en tur rund i våre renrom og produksjonslokaler i Greenboro, North Carolina. 

Program for vasking av renrom, produkter, utstyr og tjenester

Utforsk våre tilbud på sterile spritposer og moppevåtkluter for renrom