Ecolab on premises laundry services technician reviewing metrics on a dashboard with a client in a commercial laundry room.

Vaskeri på stedet

La Ecolab samarbeide med dere om å utarbeide et omfattende vaskeriprogram på stedet (OPL).   Vi har avanserte kommersielle vaskemidler og utstyr for vaskeri som hjelper dere med å kontrollere de samlede vaskerikostnadene – herunder vann- og energiforbruk, samtidig som resultatene er friske og myke.

Stedlige vaskeriprogrammer, produkter, utstyr og tjenester

Utforsk de kommersielle vaskeriløsningene og utstyrstilbudet vårt