quick service restaurant manual warewashing products

Manuell oppvask

Vi ivaretar RENERE, TRYGGERE og mer EFFEKTIVE restauranter med Kays håndoppvaskprodukter, som er utviklet for effektivt arbeid, kostnadsbesparelser og mindre avfall.

Programmer, produkter, utstyr og tjenester

Utforsk tilbudene våre på manuell oppvask