Restaurant kitchen with clean floors and shining silverware equipment after receiving floor and commercial drain cleaning treatment.

Produkter for avløpsrengjøring og gulvavfetting

Ecolab tilbyr et fullstendig sortiment av rene og sikre gulvprodukter oog kommersielle avløpsrengjøringsprodukter som bryter ned vanskelige fettavsetningene på kjøkkengulvene som bidrar til å forhindre glatte gulv og fall. Videre fungerer Ecolabs kommersielle produkter for avløpsrengjøring og -behandling på overtid med å fordøye fett og andre matrester som blokkerer avløpene, rørene og fettfellene.]

Kommersielle programmer, produkter, utstyr og tjenester for gulv og avløp

Bli kjent med tilbudene våre innenfor avløpsbehandling, gulvrengjøring og kjøkkenvedlikehold