Rengjørings- og desinfiseringskluter

I profesjonell hygiene er valg av produkter som muliggjør etterlevelse, svært viktig. Ettersom overflater kan bidra til krysskontaminering, har det en betydning at rengjøringspersonalet er i stand til å anvende det valgte produktet på riktig måte. Valg av desinfiseringsmiddel som ikke bare oppfyller de nyeste normene, er effektivt mot en rekke patogener, men også er lett å bruke, hjelper deg med å opprettholde og øke etterlevelsesnivåer.

I porteføljen vår finner du engangskluter med desinfiseringsmiddel for rengjøring og desinfisering av generelle overflater og medisinsk utstyr (hvor CE-merket) som er lette å bruke. De er utviklet for brukervennlighet og høy etterlevelse gjennom hele dagen.