Dedikert konsulentekspertise og vitenskapsbasert veiledning

Ecolab kombinerer den dedikerte konsulenttjenesten vår med de uovertrufne FoU-egenskapene våre for å gi deg hjelp til å finne gode måter å optimalisere systemene dine på – samt enkle måter å få «raske gevinster» på i virksomheten din.

Firetrinnsprosess:
Onsite Evaluation

1) Evaluering på stedet

De dedikerte Ecolab-ekspertene våre besøker anleggene deres for å evaluere de nåværende prosessene og protokollene deres for CIP og COP.

Identifying Objectives

2) Identifisering av mål

Etter evaluering av nåværende situasjon, samarbeider Ecolab-ekspertene med deg om å identifisere utfordringer, muligheter og målsetninger.

Lab Performance Testing

3) Testing av labytelse

Når målsetningen er fastsatt, begynner ekspertene fra Ecolabs R&D-anlegg arbeidet sitt. Ekspertene fra Ecolab evaluerer resultatene grundig for å velge ideelle rengjøringsprodukter og prosess for for at dere skal nå målene deres.

Comprehensive Report & Recommendations

4) Fullstendig rapport og anbefalinger

Når labtestingen er fullført, vil det dedikerte Ecolab-teamet gjennomgå en fullstendig rapport som viser alle tester og parametre, samt foto av kupongtestresultater som viser detaljerte funn og implementering av anbefalinger.


Ecolab utgjør en forskjell

Ecolab lab technicians
Portefølje med målrettede løsninger

Ecolabs forsknings- og utviklingseksperter (R&D) er blant de beste i verden, men selv det beste laboratoriet kan ikke løse utfordringer med dårlig jordsmonn uten riktige kjemikalier. Ecolab forsyner deg med kjemikalier utviklet i R&D-laboratoriet vårt, rettet mot de vanligste og mest utfordrende jordtypene i omgivelsene rundt fremstilling av produkter for personlig pleie.

Ekspertstøtte for å få labresultater ut i den virkelige verden

R&D-laboratoriet vårt utarbeider en omfattende rapport over hva som ble gjort ferdig, hva vi fant, og hva vi anbefaler for anleggene deres. Men vi stopper ikke der. Vi hjelper dere med å gjenskape labresultatene deres i virkeligheten i omgivelsene deres. Det dedikerte ekspert-teamet deres hjelper dere med å håndtere utstyr, arbeid og prosessimplementering, utfordringer med oversetting og oppskalering av labresultater til ditt faktiske fabrikkanlegg og prosessen deres – slik at du oppnår sikre resultater hver gang du bruker de anbefalte kjemikaliene og protokollene våre.

Proaktiv, kontinuerlig støtte til optimalisering

Forandring er konstant – og nye utfordringer som angår rengjøring dukker stadig opp. Vi jobber for å lære driften deres godt nok å kjenne til at vi holder oss oppdatert om nye endringer, nye utfordringer og nye behov. Vi overtar ansvaret for optimalisering fra dere – og er proaktive med å identifisere og følge opp muligheter for optimalisering – slik at dere kan fokusere på å bedrive produksjonen deres.