TS Wetting Service Coat

Turbo Super Wetting

Riktig appreturfjerning for nye tekstiler

Nye tekstiler behandles med spesielle kjemkalier, noe som kan føre til fargeendringer i de første vaskeprosessene (som gulning), eller hudirritasjoner. Bruken av feil prosess for appreturfjerning eller ingen appreturfjerning i det hele tatt kan forårsake kvalitetsproblemer med tekstilene eller føre til uventede reaksjoner med flekker og vaskemidler. Ecolabs Turbo Super Wetting-program garanterer fullstendig appreturfjerning av tekstiler i én enkelt vaskesyklus, noe som sparer tid og forhindrer kvalitetsproblemer.

Hovedegenskaper

Fullstendig appreturfjerning i ett trinn.  Ønskes mer mer informasjon, kan du laste ned databladet for Turbo Super Wetting


Tilknyttede programmer

No related program pages were found.