Sekumatic_FKN_Produktpalette

Sekumatic™ FKN

Flytende tørremiddel – nøytralt. Reduserer tørketiden og sikrer flekkfri tørking av flater av plast, rustfritt stål og krombelagte materialer. Kan brukes i sengevaskere. Tilfredsstiller kravene i AK-BWA.

Produktinformasjon

Kan brukes i sengevaskere.

  • Reduserer tørketiden
  • Spesielt materialkompatibelt
  • Lav dosering
Resultatene våre Din fordel
Reduserer overflatespenningen til vann Reduserer tørketiden og sikrer flekkfri tørking av det som vaskes
pH-nøytral sammensetning Særlig god materialkompatibilitet
Optimalt tilpassede formelkomponenter Muliggjør lav og særlig økonomisk dosering. Toksikologisk harmløst

Til bruk i senge- og beholdervaskere, dosering på omtrent 1–3 ml/l etter dekontamineringsfase med Sekumatic™ FDR anbefales.

Til hjelp ved tørking og redusert tørketid ved rengjøring og desinfisering av utstyr, dispenser 0,3 – 1 ml/l i siste skyllevann.

Sekumatic™ FKN passer best med maskinvaskemiddelet fra vårt Sekumatic™-produktutvalg.

Programvalg gjøres i samsvar med informasjon fra produsenten. Doseringen gjøres med separate doseringspumper for maskinen.

Merknad: Det kan dannes sprekker i materialer som er mottakelige for stresskorrosjon. Toksikologiske rapporter er tilgjengelig.

Sammensetning

Overflateaktive nikotiniske stoffer, løsningsmiddel, korrosjonshemmere

Bruk (etter start) Holdbarhet
 
I beholder
 
til den trykte utløpsdatoen

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten.
Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.

Kjemikalium – fysiske data
Tetthet 20 °C 1,02 g/ml
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C omtrent 7
pH-verdi* (løsning, 1 ml/l i DM-vann) 20 °C omtrent 6,9 – 7

* Måling av pH-verdi under driftstilstander alltid ved bruk av pH-måler med temperaturkompensasjon.

Reduserer tørketid for instrumenter og dermed den totale tiden på vaskesyklusen.

I ufortynnet form er Sekumatic™ FKN klassifisert og merket som irriterende for øynene. Den fortynnede løsningen irriterer derimot ikke øynene, og det er derfor ikke behov for faremerking.

Sekumatic™ FKN inneholder ikke ingredienser som er klassifisert som mutageniske eller sensitiverende.

Til flekkfri tørking av kirurgiske instrumenter, beholdere, vogner og sengerammer i vaske- og desinfiseringsmaskiner.

Tilføy omtrent 1 ml/l i det siste skyllevannet for å gi bedre tørking av kirurgiske og andre medisinske instrumenter.

Tilføy 1–2 ml/l for vaske- og desinfiseringsmaskiner for beholdere, vogner og sengerammer.

Sammensatt av ikke-ioniske tensider, løselighetsstoffer og korrosjonshemmere

Tetthet (20 °C): 1,02 g/ml

pH-verdi (ufortynnet, 20 °C): omtrent 7,0

 

pikto_instrumente_maschinellTørremiddel for medisinske enheter

 

 

SE ANDRE PRODUKTER FOR DESINFISERING OG RENGJØRING AV INSTRUMENTER

Se tilknyttede tilbud nedenfor: