Sekumatic_FNZ_Produktpalette

Sekumatic™ FNZ

Sitronsyrebasert væskenøytraliseringsmiddel til bruk etter en alkalisk rengjøring av kirurgiske instrumenter, MIC-instrumenter, stive endoskoper, plastutstyr og elastometre. Fritt for overflateaktivt stoff.

  1. Hjem
  2. Våre konsepter
  3. Hva vi tilbyr
  4. Nøytraliserings-produkter for kirurgiske instrumenter
  5. Sekumatic™ FNZ

Produktinformasjon

Til bruk etter en alkalisk rengjøring av kirurgiske instrumenter.

  • Økonomisk dosering
  • Effektiv nøytralisering
  • Universelt brukbart
Resultatene våre Din fordel
Sitronsyrebasert formel Sikker nøytralisering etter alkalisk rengjøring. Forhindrer kalk- og syreløselig tilsmussing
Effektiv formel Høy effektivitet med lav dosering
Optimalt tilpassede formelkomponenter Bredt brukerspektrum for syreresistente materialer i medisinske områder

For rengjøring og desinfisering av enheter i medisinske områder. Kan brukes med 1–3 ml/l i alle grader av vannhardhet.

Sekumatic™ FNZ-løsningen må skylles helt av etter bruk. Bruk helst helt avmineralisert vann (DM) når dette gjøres.

Sammensetning

Vandig sitronsyreløsning

Bruk (etter start) Holdbarhet
 
I beholder
 
til den trykte utløpsdatoen

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten.
Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.

Kjemikalium – fysiske data
Tetthet 20 °C 1,16 g/ml
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C omtrent 2,3
pH-område (løsning, 1–3 ml/l i DM-vann) 20 °C 2,8–3,2
Ledeevne (løsning, 1–3 ml/l i DM-vann) 20 °C 2,2–4,6 mS/cm

* Måling av pH-verdi under driftstilstander alltid ved bruk av pH-måler med temperaturkompensasjon

Sitronsyrebasert nøytraliseringsmiddel for bruk etter alkalisk rengjøring, avhengig av vannkvalitet.

Sekumatic™ FNZ inneholder ikke ingredienser klassifisert som mutageniske, kreftfremkallende eller giftige for reproduksjonsevner.

For nøytralisering etter alkalisk rengjøring av kirurgiske instrumenter og tilbehør i vaske- og desinfiseringsmaskiner.

Doser omtrent 1–3 ml/l.


In Reinigungs- und Desinfektionsgeräten im medizinischen Bereich mit 1 – 3 ml / L. Einsetzbar bei allen Wasserhärten.

Die Sekumatic FNZ-Lösung muss nach der Einwirkung vollständig abgespült werden, hierzu ist vorzugsweise vollentsalztes Wasser (VE) zu verwenden.

 

Tetthet (20 °C): 1,16 g/ml

pH-verdi (ufortynnet, 20 °C): omtrent 2,3

pH-verdi (fortynnet til 1–3 ml/l avmineralisert vann, 20 °C): 2,8–3,2

Ledeevne (fortynnet til 1–3 ml/l avmineralisert vann, 20 °C): 2,2–4,6 μS/cm.

 

pikto_instrumente_maschinellNøytralisering for rengjørings- og desinfiseringsenheter

 

SE ANDRE PRODUKTER FOR DESINFISERING OG RENGJØRING AV INSTRUMENTER

Se tilknyttede tilbud nedenfor:

Our search returned no results.