Desinfisering under bearbeiding

Med Inspexx 210

Med Inspexx-teknologien drar driften deres fordelene av en høyere grad av hygiene gjennom hele bearbeidlingslinjen under bearbeidingsprosessen.

Hygienetiltaket av Inspexx støtter opp om:

 • Forbedret hygiene for bearbeidingslinjene og omgivelsene rundt dem
 • Forbedret matkvalitet og -sikkerhet
 • Forbedret operatørsikkerhet
 • Redusert CO2-fotavtrykk
 • Kostnadsstyring
 • Revisjonsklarhet med en klar protokoll og dokumentasjon

I motsetning til rengjøringen og desinfiseringen som finner stedet etter avslutning av et langt produksjonsskift, påføres In Process Disinfection med Insepxx 210 kotinuerlig på bearbeidingsoverflater under produksjonsprosessen for å begrense uønsket mikrobevekst over tid. Det bidrar til å redusere ansamling av organisk tilsmussing og påfølgende krysskontaminering langs produksjonslinjen. 

In Process Disinfection with Inspexx 210 er en etablert metodologi som

 1. Alternativt system som har en tilsvarende virkning til 82°C varmt vann i slakte- og nedskjæringslinjer (forskrift (EF) 853/2004) 
 2. Effektivt biocid (BPR (EU) 528/2012) for desinfisering av harde overflater i matbehandlingsområder, f.eks. transportbånd eller matkasser
Inspexx 210
 • Hurtigvirkende væske basert på oversyreblandinger 
 • Lavbrukskonsentrasjon på 0,16 %
 • Bruk med kaldt vann
 • Effektiv ved veldig korte kontakttider selv ved tilstedeværelse av organisk tilsmussing
Doseringsutstyr
 • Sikkert og pålitelig doseringsutstyr med forskjellige dimensjoner som er formålstjenlige
 • Definert av ingeniører, basert på gjennomstrømming, størrelse og stedsforhold undersøkt av Ecolab-felteksperter
Service og vedlikehold
 • Ecolab-ekspertise, inkludert rådføring, gjennomføring, validering og verifisering av prosedyren 
 • Planlagt service basert på en utstyrs- og serviceavtale
 • Lokale Inspexx Championer samarbeider om å gi service i verdensklasse

Ressurser

Kjøtt

For å forhindre krysskontaminering og minimere overføring av mikroorganismer i slaktelinjer krever forskrift (EF) nr. 853/2004 at slakterier og nedskjæringsanlegg må ha anlegg for desinfisering av redskaper med varmtvann forsynt ved minimum 82 °C, eller et altrnativt system som har en liknende virkning.

Fjørfe

Formålet med å behandle redskaper som bekkenborere, bukhudklippere, pakkekroker, oppskjærere, kroborere, halshudskjærere, lungevakuumenheter osv. er å redusere bakterier som kunne ha blitt overført til dem fra potensielt kontaminerte slaktede dyr eller feil i slakteprosessen.

Fisk

Kontaminering som oppstår i de opprinnelige fiskebearbeidingsanleggene, kan forsårsake ytterligere problemer lengre ut i forsyingskjeden. 
Kvalitetsmangler fører til produktforderving og påvirker holdbarheten. Kontaminering med patogene mikroorganismer som innebærer risiko for forbrukere, er spesielt viktige.