Ecolab CIP Optimization Services

Ecolabs CIP-optimaliseringsservice

Innen farmasøytisk produksjon er optimal ytelse i CIP-systemene nøkkelen til effektiv produksjon, og det samme gjelder for hvordan de rengjøres.

Rengjøringstid koster penger. Dette innebærer nedetid for systemet og krever ofte store ressurser, som vann, energi og kjemikalier for å kjøre den automatiserte prosessen. Å optimere hele prosessen kan hjelpe anlegget redusere både kostnader og rengjøringstid, uten at det går ut over produktkvaliteten.

Innen enhver produksjonsprosess er det å opprettholde et rent miljø ved å forhindre mikrobiell kontaminering eller krysskontaminering, viktig for sikkerheten og kvaliteten på produktene dine, noe som også reduserer regulatorisk risiko.

Det er derfor nødvendig med en validert prosess. En SOP bør skissere parametre for de fire renhetsfaktorene i et system: tid, mekanisk handling, kjemisk konsentrasjon og temperatur. Selv om mindre justeringer i en av de fire kan gi noe forbedring i effektiviteten, vil det å gjennomgå de fire slått sammen som én, hjelpe med å identifisere muligheter og etablere en plan som kan utnytte effektivitetsgevinsten.

Ecolabs eksperter kan hjelpe deg å optimere prosessen på første forsøk.

 Som en del av vurderingen av fasilitetene, kan vi sammen finne nye verdimuligheter som inkluderer:

  • Redusert energi-, vann- og kjemikaliebruk
  • Redusert rengjøringstid
  • Eliminering av manuelle inngrep i rengjøringen
  • Redusert miljøpåvirkning
  • Økt kostnadseffektivitet
  • Samsvar med nåværende GMP og forskriftskrav
  • Bedre sikkerhet og helse for arbeidere


Det gjør vi gjennom:

CIP Optimization Lab Services

Laboratorietjenester

Identifisering av urenheter og rester, og testing av prøver gir en raskere og riktigere anbefaling.

Våre verdier: Gjennom avanserte studier og testing vil teamet vårt påse at kjemikalieløsningen er fullstendig effektiv for din type urenheter, at disse enkelt kan skylles og fjernes fra systemet og at den fungerer med optimal fortynning.

CIP Optimization Site Surveys

Stedsbefaringer

Teamet vårt jobber sammen med deg for å forstå dine mål, KPI'er og eksisterende valideringsprosesser, og vi går gjennom alt utstyr og metoder brukt i produksjons- og rengjøringsprosessen.

Våre verdier: Vår formelle optimaliseringsanbefalinger skal samsvare med dine viktigste ytelsesindikatorer (sikkerhet, vannsparing, effektivitet osv.) Rapportene våre summerer potensielle besparelser og har en implementeringsstrategi som minimerer produksjonsforstyrrelser.