COSA CIP 72

COSA™ CIP 72

Ecolab COSA ™ CIP 72 er en syrerenser utviklet av organiske syrer – uten fosfater, nitrogen og overflateaktive stoffer, til fjerning av mineraler og syreoppløselige rester. Anvendelig også til rengjøring på stedet (CIP) av farmasøytisk prosessutstyr, inkludert rørblandere, væskesenger, tanker og lagringsbeholdere.

Egenskaper og fordeler

  • Utmerket fjerning av uorganisk smuss.
  • Uten fosfater, nitrogen og overflateaktive stoffer.
  • Hjelper skylling av overflateaktive og alkaliske stoffer når den brukes etter vask med alkalholdige rengjøringsmidler.
  • Støttet av en komplett valideringspakke, inkludert teknikker for å bestemme akseptable restnivåer og analysemetoder for restkvantifisering.