Aquaheater

AquaHeater Plus


energisparingsløsning

AquaHeater-produktene er svært effektive gassvarmere som kan monteres på brukspunktet og kan brukes til å direkte varme opp vann fra springen eller prosessvarm, noe som fjerner kostnadene forbundet med dampgenerering (dampkjel) og distribuering (damp- og kondensatrør). AquaHeater-produktene kan ha en skivefiltreringsenhet for vannbuffer (AquaHeater P) integrert, som fjerner lo, hår og andre partikler fra prosessvannet samtidig som prosessvannet varmes. Der det er nødvendig, kan AquaHeater-produktene kobles til vanntanker for å styre varmtvannsbuffere (AquaHeater Plus Smart og AquaHeater Plus HT).

Hovedegenskaper
  • svært effektiv gassvarmer
  • Dynamisk varmekontroll som tilpasses etter behovet
  • Filtrering ned til 25 mikrometer
  • deler i rustfritt stål
  • Valgfri vannbuffertank
  • 97 % effektivitet
  • kapasitet 55, 80, 120, 180 kW

Hvis du vil ha mer informasjon, last ned AquaHeater Plus-databladet

Tilknyttet utstyr

No related equipment pages were found.