Aquadrain

AquaDrain


vannfiltreringsløsning

AquaDrain er et posefiltersystem som er utviklet for å filtrere tilbakespylingsvann før det dreneres. En oscillerende filterpose fjerner faste partikler fra tilbakespylingsvannet og reduserer mengden lo, smuss og COD.

Hovedegenskaper
  • enkelttrinnsfiltrering
  • deler i rustfritt stål
  • modulær design for opptil 2 tilbakespylingssystemer
  • filtrering fra 50 til 400 μmTilknyttet utstyr

No related equipment pages were found.