AquaVent

AquaVent


energisparingsløsning

AquaVent-systemet er en svært effektiv varmeveksler for stryking og pressing av tøy. AquaVent bruker varmeventilering fra strykingen til å varme nytt vann og redusere energikostnadene ved vaskingen. Inne i AquaVent faller vanndråper ned gjennom varmestrømmen og fanger opp termisk energi.

Hovedegenskaper
  • luftstrøm 4000 m3/t
  • vannstrøm 15m3/t
  • høykvalitetsisolering
  • ramme av rustfritt stål
  • kontroll med berøringsskjerm
  • energisparing opptil 300 kW

Hvis du vil ha mer informasjon, last ned AquaVent-databladet

Tilknyttet utstyr

No related equipment pages were found.