Aqua Energy System

Aqua Energy System


Vann- og energisparingsløsning

Aqua Energy System er en sentral termisk energibuffer som samler og omfordele varmtvann, som er oppvarmet med gratis gjenvunnet energi.

Hovedegenskaper

  • buffersystem for varmt vann med integrerte temperatursoner
  • smart kontrollpanel
  • kontinuerlig temperaturkontroll
  • integrerte nivåsensorer
  • inverterstyrte distribusjonspumper
  • energisparingsmonitor (valgfritt)
  • ekstra oppvarming med damp (valgfritt)
  • ekstra oppvarming med Aqua Heater Plus T (valgfritt)

Hvis du vil ha mer informasjon, last ned Aqua Energy System-databladet

Tilknyttet utstyr

No related equipment pages were found.