Ecolab oppnår 100 prosent fornybar elektrisitet i Europa med prosjektet om å utvikle vindparker

13. mars 2024
A windfarm in a forest

Virtuell innkjøpsavtale med Low Carbon bidrar til at Ecolabs globale fornybare elektrisitet er på 80 %.

Ecolab Inc., en global leder som tilbyr løsninger innen vann, hygiene og infeksjonsforebygging som beskytter folk livsviktige ressurser, kunngjorde i dag et vellykket kjøp av nok ren elektrisitet til å ha nok energi til 100 % av driften i Europa – takket være ferdigstillingen av et vindparkprosjekt med selskapet Low Carbon, som driver med fornybar energi verden over.

I 2022 inngikk Ecolab og Low Carbon en avtale om å utvikle vindparken Mörknässkogen, som befinner seg på vestkysten av Finland nær byen Vaasa. Nå er vindparken i full kommersiell drift, og kapasiteten på 30 MW kommer til å generere rundt 100 GWh med elektrisitet årlig. Det er nok strøm til å forsyne 30 000 hjem og unngå 20 000 tonn med CO2 hvert år.

Med innkjøpet av strøm produsert av vindparken, dekker Ecolab 100 prosent ac elektrisiteten brukt på alle anlegg i Europa, inkludert 15 hovedkontor, 26 produksjonsanlegg og sju RD&E-senter. Dette løfter selskapets globale innkjøp av fornybar elektrisitet til 80 prosent, og markerer et stort skritt på Ecolabs vei mot å oppnå 100 prosent fornybar elektrisitet verden overt innen 2030, en nøkkelkomponent for Ecolabs konsekvensmål for 2030.

"Vi mener at virkelig bærekraftige selskap leverer når det gjelder målene de har for både økonomi og miljø", sa Christophe Beck, Chairman and CEO, Ecolab. «Ved å nå denne milepælen i Europa, får vi fornybar energi vi trenger for å forsyne driften vår og til å elektrifisere kjøretøyparken vår. Dette støtter den kontinuerlige veksten vår og evnen til å betjene kunder, samtidig som vi beveger oss nærmere konsekvensmålene våre for 2030 og en 100 % positiv fremtid.»

«Vi har gleden av å se at Low Carbons første finske vindprosjekt er i drift, som er en viktig milepæl når vi sikter mot å øke kapasiteten til fornybar energi verden over» sa John Isherwood, Managing Director i Low Carbon. «Den 10-årige kraftavtalen med Ecolab-partnerene våre illustrerer en felles visjon for en verden som forsynes av fornybar energi, og er et viktig bidrag til Finlands forsyning av ren og sikker energi.»

Denne siste milepælen innenfor fornybar strøm bygger på Ecolabs fremgang i Nord-Amerika, der selskapet nådde 100 % fornybar elektrisitet i 2020 som et resultat av investeringer i vindparken Mesquite Star i Texas i 2018 og investeringer i et lokalt solcelleprosjekt i Minnesota i 2015.

Etter hvert som elektrisitetsnettene i større markeder blir grønnere, står virtuelle kraftkjøpsavtaler i Nord-Amerika og Europa for selskapets overgang til elektriske kjøretøyer. Ecolab kunngjorde nettopp økt innsats for å elektrifisere salgs- og tjenesteflåten sin i Nord-Amerika innen 2030.

Ecolabs kraftkjøpsavtaler og de andre initiativene satt selskapet i stand til å nå målene sine for fornybar energi innen 2030. Det er langt foran veiledningen fra RE100, et globalt bedriftsinitiativ som er fokusert på å nå 100 prosent fornybar elektrisitet innen 2050, der Ecolab er medlem.

For mer informasjon om Ecolabs konsekvensmål for 2030, gå til ecolab.com/corporate-responsibility/2030-impact-goals. For mer informasjon om Ecolabs satsning på bærekraftig drift, gå til ecolab.com/corporate-responsibility.

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL) er en betrodd partner for millioner av kunder og er en global leder innenfor bærekraft som tilbyr løsninger og tjenester for vann, hygiene og forebygging av infeksjoner som beskytter folk og livsvikte ressurser. Ut fra et hundreår med nyskaping har Ecolab årlig omsetning på USD 15 milliarder, sysselsetter mer enn 48 000 medarbeidere og har virksomhet i mer enn 170 land verden over. Selskapet leverer omfattende vitenskapelig baserte løsninger, datadreven innsikt og tjenester i verdensklasse for å fremme matsikkerhet og trygge miljø, samt optimalisere bruk av vann og energi. Ecolabs nyskapende løsninger forbedrer driftseffektivitet og bærekraft for kunder i markeder for mat, helsevesen, biovitenskap, kost og losji samt industri.

www.ecolab.com

Følg oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc og Facebook @Ecolab.

Om Low Carbon

Low Carbon lager fornybar energi i stor skala for å bekjempe klimaendring. Vi bygger et netto null-selskap som vil beskytte planeten for fremtidens generasjoner. Dette definerende målet er drivende for å levere til lokalsamfunnene våre, investorene og miljøet. Vi har lenge vært certified B-Corporation-sertifisert og anerkjent som gullstandard for innvirkningen vår på miljøet.

Vi investerer, utvikler og driver lagring av sol- og vindkraft, energi fra avfallsprosjekter i hele Storbritannia, Europa og Nord-Amerika. Vi bidrar til at verden går mot 100 % fornybar energi ved å lage og drive 20 GW ny kapasitet innen 2030.

Vi har for øyeblikket mer enn 8 GW i ny fornybar energi under utvikling verden over.

Low Carbon har et oppdrag. Sammen sørger vi for strøm til morgendagen.

https://www.lowcarbon.com/

(ECL-C)

Kyle Kapustka

651-250-4724

Kyle.Kapustka@Ecolab.com

Kilde: Ecolab Inc.

Lignende nyheter