Ecolab skal kjøpe opp Purolite, en ledende global leverandør av hurtigvoksende høykvalitetsløsninger for separasjon og rensing for biovitenskap og kritiske industrielle markeder

Ecolab skal betale rundt USD 3,7 milliarder i kontanter

28. oktober 2021
Sun over the earth's horizon from space.

Ledende om oppkjøpet:

  • En sterk strategisk passform – en ny global vekstplattform med produkt- og tjenesteløsninger med svært høy margin for ytterligere forbedring av sikkerhet og kvalitet på sluttproduktet til viktige nøkkelkunder innenfor biovitenskap og industrielle markeder.
  • Et stort, voksende marked – vekstleder som betjener et globalt marked for separering og rensing av væsker på anslagsvis USD 5 milliarder, og vokser tosifret innenfor biofarmasøytisk bransje og høye enkeltsifre i industriell bransje.
  • En sterk veksthistorie og forventede utsikter til svært attraktive marginer på lang sikt – dobler den nåværende, veldig fremgangsrike høye veksten vår innenfor biovitenskapsbransjen, samtidig som det tilføyes ny kompetanse og gis ytterligere muligheter industrielt.
  • En global leder med vedvarende inntekter – en global leder innenfor høykvalitetsharpiks for ionebytte til en verdi på nærmere USD 0,4 milliarder med omlag 95 % avkastning på produkter for rensingsløsninger som er avgjørende for kundedrift. En stadig tilbakevendende forretningsmodell, siden den vanligvis inngår i FDA-inngivelser for legemidler innenfor biovitenskap.
  • Banebrytende nyskapning – ledende innenfor nyskapning, deriblant unike harpikskuler med sprøytet agarose, anerkjent for eksepsjonell ytelse i produksjon av mRNA-vaksiner og rensing av monoklonale antistoffer i kreftbehandling.
  • Forventet å gå i null i 2022 med nærmere USD 0,10 til justert inntjening per aksje i 2023, forventet transaksjonsavskrivning på rundt USD 0,26 per aksje.

ST.PAUL, Minn., 28. oktober 2021: Ecolab Inc. har inngått en avtale om å overta Purolite, en ledende og hurtigvoksende global leverandør av high-end harpiks for ionebytte til separasjon og rensing av løsninger. Denne supplerer de nåværende tilbudene våre svært godt, og er avgjørende for en sikker høykvalitetsproduksjon av medikamenter og biofarmasøytisk produktrensing i bransjer for livsvitenskap | Life Sciences. Den leverer også løsninger for rensing og separering til kritiske industrielle markeder som mikroelektronikk, kjernekraft, samt mat og drikke. Overtakelsen er strukturert som en transaksjon av kontanter til en beløp på ca. USD 3,7 milliarder. Fra basen i King of Prussia, PA, har Purolite drift i mer enn 30 land, og har rundt 1000 ansatte verden over, med et forventet salg for 2021 på rundt USD 0,4 milliarder.

Purolite skal drives som en separat forretningsenhet, og de totale resultatene skal rapporteres innen Ecolabs avdeling for livsvitenskap | Life Sciences.

Overtakelsen er forventet avsluttet i det fjerde kvartalet av 2021, etter godkjennelse av forskrifter og andre betingelser for avslutning av lukking av avtalen. Ingen andre detaljer ble kunngjort.

Som en kommentar til overtakelsen, sa Ecolabs styreformann og administrerende direktør: "Med salget i 2021 på USD 0,4 milliarder og i vekst, er Purolite en tilvekst som gir oss en raskere voksende leder med høy margin innen biofarmasøytiske og industrielle løsninger for rensing. Med denne overtakelsen øker vi betraktelig mulighetene våre for den raskt voksende, høymarginale livsvitenskap | Life Sciences industrien vår, slik som mRNA-vaksiner og monoklonale antistoffer for kreftbehandling. Ved å kombinere Ecolab sin moderne teknologi ren og trygg prosessering med Purolites revolusjonerende harpiks-teknologi, gir vi et omfattende og banebrytende tilbud som gjør sluttproduktet til kunden bedre, sikrere, sunnere og mer effektivt. Samtidig vil den utvide kompetansen vår i bransjer som supplerer den allerede eksisterende ledende posisjonen vi har i polering av avansert mikroelektronikk, ultra-rensing av vann i kjernekraft, smak på mat og drikke og forbedring av kvalitet, high-end utvinning av edle mineraler som litium til EV-batterier, såvel som i produksjonen av brenselceller for hydrogen.

"Den gir oss en sterk, tilhørende plattform for global vekst innenfor Ecolab med dobbeltsifrede utsikter i begge markedene våre innen livsvitenskap | Life Sciences og industri. Den åpner opp nye muligheter for innovasjon, sirkler inn mulighetene for kundesalg og fremtidige fusjoner og overtakelser. Denne nye vekstplattformen tilbyr high-end løsninger for rensing som forbedrer kvaliteten og sikkerheten til livreddende medikamenter, kvalitetsmat og ultrarent vann til høyteknologiske bransjer. Den gir også nye løsninger på forbedring av gjenbruket vårt av vann og tilbud på resirkulering, såvel som nyskapende løsninger for å forbedre miljøprogrammene våre for kunder, slik som utbedring av PFAS.

"Vi er også genuint begeistret for det unike talentet, den vitenskapelige ekspertisen og kompetansen Purolite gir oss til å videreutvikle våre ledende posisjoner videre og fortsatt levere sterke aksjonæravkastninger."

Steve Brodie, Purolites administrerende direktør, sier om overtakelsen: "De siste 40 årene har vi, med hjelp og støtte fra den lojale, meget kompetente arbeidsstokken vår, bygget opp selskapet vårt til en dynamisk styrke innen bransjen og for klientene vi betjener. Vi er evig takknemlige for våre ansatte og ledelsen for at de støtter visjonen og entreprenørånden vår. Familien min og jeg er sikre på at Ecolab kan videreføre disse tradisjonene. Vi er sikre på at Ecolab vil være i gode hender, og at målene våre for en høy vekst, nyskapning og kvalitet fortsetter under Ecolabs forvaltning."

Ecolab betaler rundt USD 3,7 milliarder i kontanter, og bruker rundt USD 800 av balansen til selskapet og lavkostnadsgjeld for balanse. Som følge av transaksjonens struktur, forventer vi skattefordeler med en beregnet netto nåverdi på rundt USD 300 millioner. Avkastningen forventes å være betydelig høyere enn den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden.

Siden dette er en overtakelse av vekstsynergier, forventer Ecolab å realisere kun beskjedne kostnadssynergier fra overtakelsen av Purolite. Overtakelsen forventes å gå i null i 2022 og nærmere USD 0,10 økning i justert inntjening per aksje i 2023, forventet avskrivning av transaksjon rundt USD 0,26 per aksje.

Ecolab foventer å opprettholde den sterke kredittvurderingen sin etter overtakelsen, og tar sikte på å komme tilbake til målinger på toppnivå igjen i 2023.

J.P. Morgan Securities var eksklusiv finansirådgiver for Ecolab i forbindelse med overtakelsen, og Baker McKenzie var juridisk rådgiver.

Webcast informasjon

Ecolab skal være vertskap for en live webcast for å gjennomgå kunngjøringen av overtakelsen av Purolite i oktober 29 klokken 8.30 Eastern Time. Webcasten og tilhørende lysbildefremvisning blir tilgjengelig for offentligheten på Ecolabs nettsted på www.ecolab.com/investor.

Om Ecolab

Ecolab (ECL), som er en pålitelig partner for nesten tre millioner kommersielle kundelokaler, er den globale lederen innenfor løsninger og tjenester for vann, hygiene og smitteforebygging. Med et årlig salg på $12 milliarder dollar og mer enn 44 000 tilknyttede selskaper, leverer Ecolab omfattende løsninger, datadrevet innsikt og personlig service for å fremme matsikkerhet, opprettholde rene og trygge miljøer, optimalisere vann- og energibruk og forbedre driftseffektiviteten og bærekraften for kunder på markedene for mat, helsevesenet, kost og losji og industri i mer enn 170 land verden over. www.ecolab.com

Om Purolite

Purolite er en global leder innen harpiksteknologi og tjenester. De utvikler og fremstiller veldig små kuler som brukes i de mest regulerte bransjene i verden. Bransjer som biofarmasi, farmasi, mikroelektronikk og kjernekraft avhenger av løsningene sine for å separere, fjerne eller gjenvinne veldig spesifikke elementer og sammensetninger. I den raskt voksende USD 3 milliardersmarkedet for livsvitenskap | Life Sciences, tilbyr Purolite avgjørende løsninger for å hjelpe kundene sine til å produsere høykvalitetsmedikamenter som monoklone antistoffer, celle- og genterapi, immunbehandling av kronisk sykdom, og vaksiner som Covid-19. Med et stort teknisk salgsteam, fem forsknings- og utviklingseksperter (R&D ) og fire produksjonsanlegg, er de bygget for å yte high-end, tilpassede løsninger for å ta tak i noen av de mest komplekse utfordringene.

Varsel angående fremtidig informasjon

Disse nyhetene inneholder visse uttalelser relatert til fremtidige arrangementer og våre intensjoner, tro, forventninger og prognoser for fremtiden som er fremtidsrettede uttalelser slik begrepet er definert i Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ord eller fraser slik som "vil sannsynligvis resultere", "forventes å", "vil fortsette", "er forventet", "vi tror", "vi forventer", "anslag", "prosjekt", "kan", "vil", "ha til hensikt", "planlegge", "tro", "mål", "prognose" (inkludert de negative variasjonene av disse) eller liknende terminologi brukt i forbindelse med enhver diskusjon om fremtidige planer, handlinger eller arrangementer som generelt identifiserer fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene inkluderer, men er ikke begrenset til, uttalelser som gjelder fordeler av overtakelsen av Purolite, forventet fullførelse av overtakelsen, skattefordeler, utgifter til nedbetaling av lån, avkastning, salgsvekst, justert inntjening per aksje og kredittvurderinger. Disse uttalelsene er basert på de nåværende forventningene til selskapets ledelse. Det er visse risikoer og og usikkerheter som kan gjøre at faktiske resultat i praksis kan avvike fra de fremtidsrettede uttalelsene som er inkludert i denne nyhetsmeldingen. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer (i) risikoen for at godkjennelse av forskrifter eller sikkerhet som kreves for overtakelsen ikke overholdes, eller at påkrevde godkjennelser av forskrifter kan forsinke overtakelsen eller resultere i pålagte vilkår som kan ha alvorlig ufordelaktig innvirkning på selskapet eller forårsake at selskapet forlater overtakelsen. (ii) risikoen for at vilkårene for ferdigstilling av overtakelsen ikke kan oppfylles, (III) risikoen for at alvorlige negative endringer, hendelser eller forekomster kan påvirke selskapet eller Pruolite før ferdigstilling av overtakelsen og kan forsinke overtakelsen eller forårsake at selskapet forlater overtakelsen, (iv) problemer som kan oppstå under en vellykket integrering av virksomheten til selskapet og Pruolite, som kan resultere i at de to virksomhetene ikke drives like effektivt som forventet, (v) muligheten for at overtakelsen kan innebære uventede kostnader, forpliktelser eller forsinkelser, (vi) risikoen for at selskapets kredittvurderinger kan avvike fra det selskapet forventer i dag, (vii) risikoen for at virksomhetene kan lide som følge av usikkerhet rundt overtakelsen, (viii) uventede risikoer i driften hos Pruolite, (ix) risikoen for at brudd i overtakelsen kan skade forholdet til kunder, ansatte og tilbydere.

Andre ukjente eller uforutsigbare faktorer kan også få alvorlige negative konsekvenser på selskapets, Purolites eller begge vrksomhetene sine fremtidige resultater, ytelse eller oppnåelser. For ytterligere diskusjon om disse og andre risikoer og uvisshet angående selskapet, se punkt 1A i det mest nylige 10-K-skjemaet vårt, og andre offentlige inngivelser hos det amerikanske kredittilsynet Securities and Exchange Commission. I lys av disse risikoene, usikkerhetene, antaklsene og faktorene, kan det skje at de forestående arrangementene som er diskutert i denne nyhetsmeldingen ikke blir realisert. Vi advarer mot å ha unødig tiltro til fremtidsrettede uttalelser, som gjelder kun fra den datoen de ble uttalt. Ecolab påtar seg ikke, og fraskriver seg ettertrykkelig, enhver plikt til å oppdatere enhver fremtidig uttalelse, enten som følge av ny informasjon, fremtidige arrangementer eller endringer av forventninger, med unntak av det som er lovpålagt.

Generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) økonomisk informasjon

Denne nyhetsmeldingen inneholder øknomiske mål som ikke er kalkulert i samsvar med generelt aksepterte regnskapsprinsipper i USA /"GAAP"), inkludert justert utvannet inntjening per aksje. Vi gir disse målene som tilleggsinformasjon til driftsresultatene våre. Vi bruker disse ikke-GAAP-målene internt for å evaluere ytelsen vår og når vi tar økonomiske og driftsmessige avgjørelser, også med hensyn til kompensasjon for insentiv. Vi tror at presentasjonen vår av disse målene gir investorer større åpenhet når det gjelder driftsresultatene våre, og at de er nyttige for sammenlikning av resultater fra periode til periode.

Våre ikke-GAAP-justerte økonomiske mål for justert utvannet inntjening per aksje er ikke iberegnet virkningen av spesielle (fortjenester), avgifter og skatteavsetning for diskrete varer. Vi inkluderer varer innen spesielle (fortjenester) og avgifter, skatteavsetning for diskrete varer og visse eksterne faktorer som vi tror kan påvirke evalueringen av driftsresultatene fra periode til periode, og ikke nødvendigvis reflektere kostnader forbundet med historiske trender og fremtidige resultater.

Disse ikke-GAAP økonomiske målene er ikke i samsvar med eller et alternativ til GAAP, og kan avvike fra ikke-GAAP-mål brukt av andre selskaper. Investorer bør ikke se på kun ett enkelt økonomisk mål når de evaluerer virksomheten vår. Vi anbefaler at investorer ser disse målene i sammenheng med GAAP-målene som er inkludert i denne nyhetsmeldingen.

Vi gir ikke avstemminger for ikke-GAAP-beregninger på en fremtidsrettet basis (inkludert de som er oppgitt i denne rapporten) når vi ikke er i stand til å gi en meningsbærende eller nøyaktig kalkulering eller beregning av avstemmingsvarer og informasjonen ikke er tilgjengelig uten urimelig anstrengelse. Dette skyldes inneboende vanskeligheter med å forutse timing og beløp på diverse hendelser som enda ikke har inntruffet, er utenfor vår kontroll og/eller ikke kan forutses på rimelig vis, og som kan påvirke de rapporterte inntjeningene per aksje – de mest direkte sammenlignbare fremtidsrettede økonomiske GAAP-målene til justerte inntjeninger per aksje. Av samme grunn kan vi ikke adressere den sannsynlige betydningen av utilgjengelig informasjon.

###

(ECL-A)

Kontakter:

Michael Monahan
+1 651 250 2809

Andrew Hedberg
+1 651 250 2185

28. oktober 2021

Lignende nyheter