Ecolab lanserer sitt smarte målingssystem i Europa for å forbedre overholdelse av håndhygiene på sykehus

Denne nye tilkoblede teknologien blir lansert på sykehus på tvers av Europa i 2021

15. februar 2021
Målesystem for overholdelse av håndhygiene

Northwich i Storbritannia – Ecolab, den globale lederen innenfor løsninger og tjenester for vann, hygiene og infeksjonsforebygging lanserer sitt Hand Hygiene Compliance Measurement (HHCM) System, en digitalt forbundet teknologi for å systematisk overvåke og forbedre håndhygiene i helsevesenet på tvers av Europa.

I helsevesenet redder rene hender liv. Selv om utbruddet av COVID-19 førte til økt anvendelse av håndhygienetiltak i begynnelsen viser studier en gjennomsnittlig overholdelsesgrad på 50 prosent for håndhygiene blant personell i helsevesenet.1 Lav overholdelse av håndhygiene i helsevesenmiljøer kan gi økning i overføring av infeksjoner på helseinstitusjoner som koster liv og ressurser i helsevesentjenester som allerede er under press. 

Hvert år anslås det å være 8,8 millioner tilfeller av overføring av infeksjoner på helseinstitusjoner på europeiske sykehus og institusjoner for langtidspleie2, fører tragisk til anslagsvis 37 000 dødsfall.3 I Storbritannia koster overføring av infeksjoner på helseinstitusjoner den britiske nasjonale helsetjenesten (NHS) GBP 2,7 millioner og 7,1 millioner sengedøgn årlig.4 Og under pandemien har personellet i helsevesenet i tillegg hatt veldig høy grad av COVID-19-infeksjon som de har fått på helseinstitusjonene, og i noen tilfeller har overført til pasienter.5 NHS-data viser at opptil 20 prosent av personer på sykehus med COVID-19 fikk sykdommen mens de var der.6

Ved bruk av HHCM System har Ecolab allerede bidratt til å forbedre overholdelse av håndhygiene for tusener av helsearbeidere i Nord-Amerika. Ecolab samarbeider nå med det danske medisinsk teknologi-selskapet sani nudge, om å levere en liknende løsning til sine europeiske helsevesenkunder.

«Det er ekstremt ressursintensivt og upraktisk å overvåke håndhygiene på et sykehus gjennom direkte observasjoner», sa Chafik Hilal, General Manager for Ecolab Healthcare Europe. «Vi har gleden av å begynne å lansere denne nyskapende løsningen på sykehuser på tvers av Europa. Ved å kombinere HHCM-systemet med flere tiårs erfaring med infeksjonsforebygging, blir sykehus bedre utstyrt for å håndtere overføring av infeksjoner på helseinstitusjoner.»

HHCM System kombinerer tingenes internett-sensorer og trådløs hygienemålingsteknologi montert på pasientesenger og helsevesenstabsmerker med tilkoblede dispensere for å fange opp og anonymt registrere den enkeltes håndhygienevaner på pasientrom. Systemet sparer mange timer med personforetatt overvåkning og tar tak i forutinntatthet og tilknyttede feil, noe som gir pålitelige kvalitetsdata. Det gir handlingskraftig veiledning som bidrar til å forbedre trygg samhandling med pasienter og setter sammen automatiserte kontrollpaneler og visuelle rapporter kombinert med Ecolab-infeksjonsforebyggingsekspertise og -kjemi.

«Det strategiske partnerskapet mellom sani nudge og Ecolab fremskynder kraftig visjonen vår om å øke sikkerheten til én milliard pasienter verden over innen 2030», sa sani nudges CEO Theis Jensen. «Vi har samme verdier og ambisjon som Ecolab og ser frem til å fortsette samarbeidet om å bidra til å redusere overføring av infeksjoner på helseinstitusjoner ved å forbedre håndhygiene på europeiske sykehus.»

I tråd med personvernforordningen leverer dataene innhentet av systemet, anonymiserte rapporter som helseinsitusjonen kan dra nytte av for å levere skreddersydd opplæring og kampanjer for å gripe fatt i problemer som identifiseres av systemet. Ecolab gir også ytterligere innsikt og infeksjonsforebyggende strategier for å bidra til å forbedre håndhygienekulturen og -overholdelsen på sykehuset.

Løsningen utarbeidet av sani nudge, integrert inn i Ecolab HHCM System, er allerede installert på en rekke sykehus på tvers av Europa. I Danmark bidro det til å forbedre håndhygieneatferd før og etter pasientkontakt med henholdsvis 178 og 120 prosent. 7,8 I løpet av kort tid har det også bidratt til å redusere sykefravær for personalet med 72 prosent. Ecolab har også lansert HHCM System på 5 sykehus i Florida som bidro til forbedring i overholdelsesgraden for håndhygiene på 86 til 90 prosent. Høy grad av overholdelse ble opprettholdt og gjorde det mulig for sykehus å begrense overføring av infeksjon på sykehus med 29 prosent.9

Ecolab Hand Hygiene Compliance Measurement System hjelper sykehus med å oppnå og opprettholde resultater, gi bedre pasientresultater og tilby et tryggere arbeidsmiljø for personalet. Med data, innsikt, ekspertise og effektive produkter forbedres håndhygienekulturen på lang sikt.

Målesystem for overholdelse av håndhygieneOm Ecolab

Ecolab (ECL), som er en pålitelig partner for nesten tre millioner kommersielle kundelokaler, er den globale lederen innenfor løsninger og tjenester for vann, hygiene og smitteforebygging. Med en årlig omsetning på USD 13 milliarder og mer enn 45 000 medarbeidere, leverer Ecolab omfattende løsninger, datadreven innsikt og personlig service for å fremme mattrygghet, opprettholde rene og trygge miljøer, optimalisere bruk av vann og energi og forbedre driftseffektiviteten og bærekraften for kunder i markeder for mat, helsevesenet, kost og losji samt industri i mer enn 170 land verden over. Finn ut mer: www.ecolab.com | Følg oss på Twitter @ecolab, Facebook på facebook.com/ecolab, LinkedIn på Ecolab eller Instagram på Ecolab Inc

Om sani nudge

sani nudge er et datadrevet medisinsk teknologi-selskap, fokusert på å arbeide mot en målsetning om å bidra til menneskelig helse ved å knytte helseorganisasjoner til handlingskraftig innsikt som forbedrer pasientsikkerhet og -pleie. Finn ut mer: www.saninudge.com | Følg oss på Twitter @saninudge eller LinkedIn på sani nudge<

###

Pressekontakt:
Laetitia Tettamanti
Ecolab Communications Manager Europe
Laetitia.tettamanti@ecolab.com
+44 (0)7795 300 685

Referanser:

  1. Roshan R, Feroz AS, Rafique Z, Virani N. Rigorous Hand Hygiene Practices Among Health Care Workers Reduce Hospital-Associated Infections During the COVID-19 Pandemic. J Prim Care Community Health. 2020;11:2150132720943331. doi:10.1177/2150132720943331
  2. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/healthcare-associated-infections-threat-patient-safety-infographic.pdf
  3. https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 
  4. Guest JF, Keating T, Gould D, et al Modelling the annual NHS costs and outcomes attributable to healthcare-associated infections in England BMJ Open 2020;10:e033367. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033367
  5. Sangeeta Mehta, Flavia Machado, Arthur Kwizera, Laurent Papazian, Marc Moss, Élie Azoulay, Margaret Herridge COVID-19: a heavy toll on health-care workers www.thelancet.com/respiratory Publisert på nettet 5. februar 2021 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00068-0 3
  6. The Guardian, Up to 20% of hospital patients with Covid-19 caught it at hospital, May 17, 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/may/17/hospital-patients-england-coronavirus-covid-19
  7. Iversen AM, Kavalaris CP, Hansen R, Hansen MB, Alexander R, Kostadinov K, Holt J, Kristensen B, Knudsen JD, Møller JK, Ellermann-Eriksen S. Clinical experiences with a new system for automated hand hygiene monitoring: A prospective observational study. Am J Infect Control. 2020 May;48(5):527-533. doi: 10.1016/j.ajic.2019.09.003. Epub 2019 Oct 18. PMID: 31635879.
  8. Iversen AM, Stangerup, M, From-Hansen M, Hansen, R, Palasin Sode L, Kostadinov, K, Hansen, MB, Calum, H, Ellermann-Eriksen, S, Knudsen, J. Light-guided nudging and data-driven performance feedback improve hand hygiene compliance among nurses and doctors.. Am J Infect Control. 2020 Nov 10;S0196-6553(20)30991-3. doi: 10.1016/j.ajic.2020.11.007. PMID: 33186676 
  9. Hvitbok om overvåkning av overholdelse av håndhygiene, «Demonstrating a Decrease in HAIs Across 5 Hospitals»

Lignende nyheter