Ecolab slutter seg til FNs Global Compacts bedriftsambisjon om 1,5 ⁰C

Selskapets mål er å redusere utslipp med 50 % innen 2030 og til netto null innen 2050

05. desember 2019

ST. PAUL, Minn. – 5. desember 2019 – Ecolab Inc., den globale lederen innenfor teknologier og tjenester for vann, hygiene og energi, kunngjorde i dag at de vil tilpasse drift og forsyningskjede etter UN Global Compact Business Ambition for 1,5 ⁰C, og arbeider for å redusere halvparten av karbonutslippet sitt innen 2030 og til netto null innen 2050. Selskapet har forpliktet seg til å gjøre sitt for å begrense stigningen i globale temperaturer til 1,5 grader Celsius (2,7 F) eller mindre over førindustrielle nivåer, grensen som FN anslår som nødvendig for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer.

«Klimaendringer krever raske tiltak, og det er helt avgjørende at vi fremskynder innsatsen vår for å dempe innvirkningen av dem», sa Ecolabs Chairman og CEO Douglas M. Baker, Jr. «Vi har ennå ikke alle svarene om hvordan vi skal nå netto null karbonutslipp, men virksomheter trenger å komme sammen og skape fremdrift fremover. Det er derfor Ecolab forplikter seg til 1,5 °C.»

For å bidra til å oppfylle forpliktelsen sin kommer Ecolab til å:

  • Gå over til 100% fornybar energi i globale virksomheter. I 2018 signerte selskapet en virtuell kraftkjøpsavtale som vil dekke 100 % av strømbehovet i Nord-Amerika så snart vindparken som det hjelper å finansiere, kommer i drift i 2020. I dag kommer 99,4 % av Ecolabs strøm i Europa fra fornybare kilder.
  • Utvide prosjekter for energieffektivitet på Ecolabs anlegg, kontorer og virksomheter verden over.
  • Gå over til å elektrifisere flåten driftskjøretøyer.
  • Samarbeide med partnere i forsyningskjeden for å sette i verk liknende ambisiøse klimamål.

I tillegg til innsats innen egne virksomheter, hjelper Ecolab selskaper over hele verden med å bli mer robuste mot innvirkninger av klimaendringer. Vannknapphet forverres av klimaendring, og i 2018 hjalp Ecolab kunder med å spare 188 milliarder gallon vann. Det å bruke vann tar også en betydelig mengde energi, og disse vannbesparelsene bidro til å unngå 19 billioner BTU av energibruk og 1,1 millioner tonn av klimagassutslipp.

«Vann er den manglende lenken i klimadebatten», sa Emilio Tenuta, Ecolabs visepresident for konsernets bærekraft. «Hvis verdensøkonomien oppnådde gevinster innenfor bærekraftig vannkontroll, ville vi være et betydelig skritt nærmere en mer klimamotstandsdyktig verden og kutte karbonutslippene våre i prosessen.»

I sin 2018-rapport, Global Warming of 1,5 °C, fastslo FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) at, basert på den best tilgjengelige vitenskapen, anses en global temperaturøkning på 2 grader Celsius (3,6 F) over førindustrielle nivåer ikke lenger som trygt. For å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer må den globale oppvarmingen begrenses til maksimalt 1,5 grader Celsius (2,7 F), uttalte IPCC.

UN Global Compact, en gruppe av mer enn 9,500 selskaper som samarbeider om å fremme mer bærekraftige måter å drive virksomheter på, lanserte Business Ambition for 1,5 ⁰C i 2019 for å stimulere selskaper til å gjøre sitt for å oppnå dette målet. Per 4. desember 2019, har 140 selskaper sluttet seg til Business Ambition for 1,5 ⁰C.

Om Ecolab

Ecolab (ECL) er en pålitelig partner med nesten tre millioner kundesentere. Firmaet er derfor blitt den globale lederen innen teknologi og tjenester for vann og hygiene som beskytter folk og vitale ressurser. Med en årlig omsetning på $15 milliarder og mer enn 50 000 medarbeidere, leverer Ecolab omfattende løsninger og service på stedet for å fremme trygg mat, opprettholde rene miljøer, optimalisere bruk av vann og energi og forbedre driftseffektivitet for kunder i bransjemarkeder for mat, helsevesen, energi samt kost og losji i mer enn 170 land over hele verden. www.ecolab.com

Følg oss på Twitter @ecolab, Facebook facebook.com/ecolab, LinkedIn Ecolab eller Instagram Ecolab Inc.

###

Kontakt:

Roman Blahoski

651.250.4385

MediaRelations@Ecolab.com

5. desember 2019

 

Lignende nyheter