Vurderinger av testing av desinfiseringsmidlenes virkning med mekanisk håndtering

PRESENTATØR: Helen Gates, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Nettseminar på direkten

Denne presentasjonen fokuserer på effekttestens vilkår for validering av desinfisering av overflater med mekanisk håndtering og bistand til å fastslå studieparametre som egner seg for bruksområdet for sluttbrukere.

Ecolab Customer Training Icon

Arrangementsdetaljer

Desinfiseringsmidlenes effektivitet demonstreres via ytelsestesting for å vise at desinfiseringsmidlene er i stand til å redusere den mikrobiale biobyrden innenfor enten suspensjon (planktonsk status) eller fra renromsoverflater til et akseptabelt nivå. Når det gjelder de ulike effektstudiene som er gjennomført av sluttbrukere for validering av desinfeksjonmidler blir overflatestudier oftest sett på som de mest utfordrene, men mest representative for faktiske forhold med renrom. Denne presentasjonen fokuserer på effekttestens vilkår for validering av desinfisering av overflater med mekanisk håndtering og bistand til å fastslå studieparametre som egner seg for bruksområdet for sluttbrukere. Vurderingsfaktorer før gjennomføring av testene drøftes, sammen med en kritisk gjennomgang av standardiserte metoder som er tilgjengelige for øyeblikket der videreutvikjling er nødvendig for å sikre at valideringsmetodene gjenspeiler den spesifikke måten et desinfeksjonsmiddel benyttes. 

_

Ytterligere kommende arrangementer

No additional upcoming events were found.