Effekttesting av desinfiseringsmidler: Metodologi og valideringstilnærming

PRESENTATØR: Helen Gates, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Nettseminar på direkten

Denne presentasjonen gir oversikt over EN-standarder som er tilgjengelige for effekttesting av desinfiseringsmidler, og mens de gir tilsyn til spesifikke testfaser for registrering, og dessuten veiledning om hvordan disse standardene kan brukes til sluttbrukervalidering.

Ecolab Customer Training Icon

Arrangementsdetaljer

Bruken av desinfiseringsmidler som virkestoffer for å kontrollere mikrobiologisk kontaminering av miljøet er veletablert og blir styrt av regulerende organer i såvel EU som USA. Data som påviser effektiviteten av et desinfiseringsmiddel, enten det er bakteriedrepende, soppdrepende, sporedrepende eller virusdrepende, er et klart krav fra BPR eller EPA for at en desinfiserende produsent skal oppnå registrering. Innenfor EU refererer den europeiske normen (EN) til obligatoriske testmetoder som skal brukes av produsentene av desinfiseringsmidler for å støtte opp under påstander om mikrobiocidal aktivitet. Denne presentasjonen gir oversikt over EN-standarder som er tilgjengelige for effekttesting av desinfiseringsmidler, og mens de gir tilsyn til spesifikke testfaser for registrering, og dessuten veiledning om hvordan disse standardene kan brukes til sluttbrukervalidering. Presentasjonen gjennomgår faktorer for å vurdere når parametre og forhold som kan modifiseres fra standarden for valideringsformålet, skal etableres.

_

Ytterligere kommende arrangementer

No additional upcoming events were found.