Best praksiser for rengjøring innenfor bioprosesser: Råvarer kontra Blandingsvaskemidler

Presentatør: Sunil Patel, Senior Global Technical Manager, Ecolab Life Sciences

Nettseminar på direkten

I dette nettseminaret får du finne ut om gitte aspekter og vesentlige spørsmål som er forbundet med rengjøring innenfor bioteknologibransjen.

Ecolab Customer Training Icon

Arrangementsdetaljer

Rengjøring innenfor bioteknologibransjen utføres ofte med kjemikalier som natriumhydroksid, klor eller sitronsyre. Forståelse av fordeler og ulemper ved å bruke slike rengjøringsprodukter for råvarer er avgjørende for dem som drifter bioprosesseringsanlegg.

I dette nettseminaret får du finne ut om gitte aspekter og vesentlige spørsmål som er forbundet med rengjøring innenfor bioteknologibransjen. Kasusstudier tar for seg rengjøring av gjærrester og prosesshjelpemidler som silisiumskumfjerningsprodukter for å illustrere forskjellene mellom råvarerengjøringskjemikalier og blandingsvaskemidler.

_

Ytterligere kommende arrangementer

No additional upcoming events were found.