Bærekraftrapporter

Ressurser for rapportering om bærekraft

Ecolabs bærekraftrapport trekker frem de målbare bærekraftresultatene som vi gir kundene gjennom bransjeledende tjenester, løsninger og ekspertise. De gir også nærmere informasjon om Ecolabs resultater i forhold til de interne driftsprinsippene våre.

Ecolab associate wearing a helmet and glasses and text 2021 Corporate Responsibility Report, Promises Delivered for Customers, People and Planet
Rapport for konsernansvar for 2021

Denne rapporten dokumenter grundig Ecolabs miljømessige, sosiale og styringsmessige resultater i samsvar med GRI-standardene (Global Reporting Initiative).

Ecolab Sustainability Overview 2021
2021 Bærekraftsoversikt

Denne oversikten fremhever ledelsesmessige tilnærminger og fremdrift når det gjelder viktige temaer innenfor miljø, sosiale forhold og mangfold, rettferdighet og inkludering.

Ecolabs arkiv over bærekraftsrapporter