Bærekraftrapporter

Ressurser for rapportering om bærekraft

Ecolabs bærekraftrapport trekker frem de målbare bærekraftresultatene som vi gir kundene gjennom bransjeledende tjenester, løsninger og ekspertise. De gir også nærmere informasjon om Ecolabs resultater i forhold til de interne driftsprinsippene våre.

Cover images, reporting resources, ESG Overview, Corporate Responsibility Report, GRI
Rapport for konsernansvar for 2020

Denne rapporten dokumenter grundig Ecolabs miljømessige, sosiale og styringsmessige resultater i samsvar med GRI-standardene (Global Reporting Initiative).

2020 Bærekraftsoversikt

Se de viktigste puktene våre angående bærekraft for det siste året – deriblant suksesshistorier fra våre kunder, statistikk for vann, mat, helse og miljøpåvirkning – samt nylige anerkjennelser.  

Ecolab 2020 ESG Overview
2020 ESG-oversikt

Denne oversikten fremhever ledelsesmessige tilnærminger og fremdrift i forbindelse med viktige temaer innenfor miljø, sosiale forhold/rettigheter og selskapsstyring (ESG).