Nå eller aldri: Selskaper, klimamål og fremming av en mer bærekraftig fremtid

Ecolab støtter detaljert klimarapportering for å bidra til å bli kvitt luken mellom hva som sies og hva som gjøres

nature, world water day 2020, water, climate, nature, environment, world water day, WWD 2020

Etter hvert som globale temperaturer fortsetter å stige og ledende autoriteter som FNs IPCC forteller at det er «nå eller aldri» for klimatiltak, vet selskaper verden over at valgene de fatter i dag får vedvarende virkning på den felles fremtiden vår.

For å forhindre de mest katastrofale virkningene av stigende globale temperaturer ba FN i 2019 om en årlig reduksjon på 7,6 % i klimagassutslippene. Vi ser nå at temperaturer og utslippstendenser fortsetter i feil retning. Til tross for flotte klimaløfter, rapporterte Det internasjonale energibyrået (IEA) i fjor om en historisk økning på 6 % i global energitilknyttet karbon i forhold til det pandemipåvirkede 2020.

Selv når bransjen gjør fremskritt i forhold til detaljerte klima- og netto null-løfter, ser vi at forbrukere, medarbeidere og investorer uttrykker skepsis angående endringshastigheten. Etter hvert som gapet mellom hva som sies og hva som gjøres blir et samtaleemne, vet selskaper at de må levere eller stå overfor vanskelige spørsmål fra sine viktigste samfunn.

Etter hvert som jeg kommer i kontakt med ledere verden over som er opptatt av bærekraft, er det mange som søker en mer konsekvent rapportering av utslipp, tilsvarende til den som det amerikanske kreditt-tilsynet, SEC har fremmet forslag om. Det er en hovedgrunn til at Ecolab støtter behovet for et rapporteringsrammeverk tilsvarende til den foreslåtte SEC-klimaregelen. Vi har riktignok innvendinger mot deler av det nåværende forslaget, som definisjonene og tidsettingen, men er av den oppfatning at mer detaljert rapportering fremmer mer gjennomsiktighet, konkrete tiltaksplaner og positive resultater for planeten. Vi synes at selskaper skal ønske regelen velkommen som en mulighet til å konstruktivt ta del i diskusjoner om klimarapportering som det lenge har vært behov for.

Ecolab har offentlig rapportert klimavirkingnen vår siden 2008, og rapporteringen vår i dag er i stor grad i tråd med SECs foreslåtte krav. Dette er et direkte resultat av ønsket vårt om å fokusere på og måle de rette tingene, og vi er beredt på å hjelpe kundene våre med en liknende reise. Den nyligste konsernbærekraftrapporten vår viser at vi innfridde eller overskred målene våre for 2021 og fortsatt ligger an til å oppfylle de ambisiøse konsekvensmålene våre for 2030. Det viser også at selskaper kan levere god økonomisk resultatuvikling uten å gå på akkort med bærekraft.

Enhver betydningsfull innsats for å bekjempe klimaendringer krever at selskaper griper tak i én spesielt viktig ressurs – vann. I 2012 advarte FN om at uten bevisste endringer kom gapet mellom vannforsyningen og -behovet til å nå 40 % innen 2030. Men til tross for omfattende innsats for å løse vannsikkerhetsproblemet, har World Resource Institute nå prognoser om et enda bredere gap på 56 %. Vi vet at global vannbruk, -oppbevaring og -distribusjon bidrar til 10 % av globale klimagasser, og at 150 selskaper kan ha en direkte innvirkning på en tredjedel av verdens ferskvannsbruk. Følgelig er det viktigere enn noen gang at bransjen gjør løfter om til konkrete tiltak og resultater.

I fjor arbeidet vi med kundene våre om å bidra til å spare 215 milliarder gallons med vann – nok drikkevann for 734 millioner mennesker – og forhindret utslipp av 3,6 millioner tonn klimagasser. Disse resultatene ble oppnådd samtidig som vi ungikk å påføre såkalte grønne ekstrakostnader og uten økte nettokostnader. Disse virksomhetene anvendte dokumenterte, kontkrete løsninger til å drive mer effektivt, redusere vann- og energibruk og akselerere vekst. Gjennom bredere bransjesamarbeid, informasjonsutveksling og nye mekansmer for ansvarlighet, kan disse resultatene bidra til å fremme en mer bærekraftig fremtid.

Hvis vi tar på alvor å takle klimaendringene så må bransjen, investorer og forbrukere vite hvordan de forholder seg. Vi tror at økt ansvarlighet vil gi de incitamentene og fremdriften som kreves for at selskaper skal nå bærekrafts- og vriksomhetsmålene sine. Og hvis det nå virkelig er nå eller aldri, da må vi oppfordre næringslivet til å støtte tiltakene som bygger opp tiltro, informerer tiltaksplaner og fremmer konkrete tesultater som stenger gapet mellom det som sies og gjøres. Nå er det tid for kollektive tiltak – før det er for seint. 

Om forfatteren

Christophe Beck

Christophe Beck

President og CEO

Tilknyttede artikler