Hvorfor hygiene er veien ut av denne pandemien

Mother pouring hand sanitizer on her daughter's hands

Mesteparten av Europa åpnes opp igjen for næringlivet og fritidsaktiviteter. En tiltakende trygghetsfølelse gjør at folk blir mindre føre var på tvers av regionen samtidig som de begynner å bli trøtt av å overholde distanserings- og hygienetiltak. Men hvis vi skal utrydde sykdommen kan vi ikke gi opp satsingen vår på å opprettholde de hevede hygienestandardene våre.  


SARS-CoV-2-koronaviruspandemien har satt søkelyset på de sterke og svake sidene til systemene våre for arbeidskraft, økonomi og helsevesen.


Den manglende evnen til å skalere opp forsyningen av personlig verneutstyr var umiddelbart åpenbar.  Mangelen på sykehussenger, verneutstyr og medisinsk forsyning hemmet behandlingen av pasienter i de hardest rammede landene, inkludert Frankrike, Spania og Italia. Det verste er nå tilbakelagt i Europa og vanskene har samlet regionen. Med samordnet innsats har Europakommisjonen innført helsefondet EU4Health på €9 4 milliarder for å bygge opp ytterligere beredskap og sørge for en betryggende beholdning av de livsviktige forsyningene som beskytter helsevesenet mot mangler1


Koronaviruset fortsetter å smitte befolkningen i varierende grad, og etter hvert som nedstengingen lettes på tvers av Europa, oppstår det smitteklynger. Vi kan ikke ta for gitt de ekstraordinære tiltakene som ble satt i verk under nedstengingen, etter hvert som vi kommer tilbake til normal tilværelse.  Både dr. Andrea Ammon, leder for det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og dr. Hans Kluge, leder for Europa-regionen av WHO, har advart om at Europa må stålsette seg for en ny smittebølge. Konsekvent fokus på høyere hygienestandarder er den tryggeste og mest bærekraftige veien ut av denne pandemien og inn igjen i økonomisk vekst nå som ferden tilbake til den nye normaltilværelsen er i gang.


Og den nye normalen er allerede godt på vei.  De fleste europeiske markedene er åpnet opp igjen, restauranter ønsker gjester velkommen tilbake, kontorer gjenåpnes og sosiale sammenkomster finner sted i den tiltakende sommervarmen. Den global bordbestillingsplattformen for restauranter, Opentable, viser at nivået av bordbestillinger har tatt seg så godt opp igjen i Tyskland at det faktisk den 28. juni 2020 var høyere enn året før2


Lovende tegn innenfor kost og losji-bransjen må imidlertid ikke gjøre oss selvgode. Folk kommer til å begynne å glemme distansering og andre sikkerhetstiltak etter hvert som minnene om nedstengingen svinner hen, noe som kan føre til en ny smittebølge. En studie fra de franske folkehelsemyndighetene den 29. mai viste at etterfølgelse av de fire hygienetiltakene anbefalt av WHO, som hyppig vasking av hendene eller tildekking av munn og nese under hosting og nysing, allerede hadde falt med nesten 10 % siden slutten av mars3. Vedvarende kampanjer for å bevisstgjøre folk om viktigheten av å vaske hendene, rengjøre og desinfisere kan bidra til å senke risikoen mens vi venter på en vaksine. 


Pandemien har satt søkelyset på rengjøring og hygiene, som tidligere har vært i bakgrunnen. Da pandemien først oppstod, ble bransjen overveldet med eksponentiell vekst i etterspørselen etter desinfiseringsmidler for flater og håndrensemidler. Selskapet vårt har for eksempel sjudoblet forsyningskjedekapasiteten vår i Europa for å støtte opp om høyere standarder for renslighet som folket forventer når alle bransjer kommer ut av nedstengingen.


Det kommer til å ta lang tid før denne etterspørselen svinner hen. Og bra er det. Den økte overholdelsen av hånd- og omgivelsehygiene i pandemitiden gir allerede gode bivirkninger. Økte hygienetiltak gir en direkte reduksjon i overføring av infeksjoner i helsesinstitusjoner og reduserer bruken av antibiotika. Hygiene i hjem og lokalsamfunn kan bidra til å redusere hundre- til tusenvis av dødsfall årlig som skyldes antimikrobiell resistens ifølge en ny artikkel i tidsskriftet American Journal of Infection Control og utarbeidet på vegne av Global Hygiene Council.


Vi trengte denne vekkeren. Overholdelse av håndhygiene har alltid vært et problem, særlig i helsevesenet. Studier har påvist at bare 38,7 % av arbeidsstokken i helsevesenet vasker hendene sine ofte nok og godt nok4. Etter hvert som viruset spredte seg over Europa, ble hvert individ oppmerksom på viktigheten av å ganske enkelt vaske hendene med såpe og vann eller gni hendene godt inn med desinfiseringsmiddel. 


Det blir hver enkeltpersons plikt å etterfølge hygienetiltakene, og holde hender og overflater rene for å forhindre en oppblussing i viruset. Folk må kontinuerlig informeres om viktigheten av personlige hygienetiltak, mens bedrifter må fremvise renslighet og trygg atferd.  Synlig satsning på hygiene bidrar til at alle kan kjenne seg tryggere og sunnere idet medarbeiderne gnir inn hendene sine med desinfiseringsmidler eller gjestene ser at servitører og supermarkedansatte rengjør overflater. Tre fjerdedeler av besvarerne på en spørreundersøkelse i Storbritannia sier at god hygiene nå har større innvirkning på beslutningen deres om å gå på en restaurant enn før nedstengingen5. Det er livsviktig for helseinstitusjoner som fortsetter å behandle pasienter og for forskningsanlegg som arbeider på spreng med å utvikle vaksiner. Det er også avgjørende å produsere trygg mat og tilby rent vann. 


Vi trenger fokusert, vedvarende innsats for å beskytte tilværelsen vår. Hygiene er en trygg og bærekraftig måte å komme seg ut av denne pandemien på og inn i en renere og sunnere fremtid. 


 


-------------------------------------------------------


(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_965

(2) https://www.opentable.com/state-of-industry

(3) https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie#block-242830

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668933/#R11 Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, Memish Z, Urroz O, Richet H, Storr J, et al. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013;13:843–851.

(5) https://www.foodsafetynews.com/2020/05/survey-finds-hygiene-focus-when-eating-out-after-covid-19-lockdown/

Om forfatteren

Sam de Boo, EVP & President Western Europe, Ecolab

EVP og President Western Europe, Ecolab

Relaterte artikler