Beskytter våre mennesker og kunder under COVID-19-pandemien

Ecolab associates assemble products for customers

Det å begrense spredningen av COVID-19 er høyeste prioritet for samfunnet, virksomheter og regjeringer verden over. Hos Ecolab er vi fokusert på å gjøre vår del av innsatsen for å flate ut kurven og begrense spredningen av denne sykdommen ved å tilby løsninger og ekspertise som beskytter viktige medarbeidere i virksomhetene deres samt våre egne.

For oss innebærer dette å arbeide med å hjelpe sykehus med å forbli trygge og rene omsorgssteder. Det innebærer å gjøre det mulig for anlegg som lager livsnødvendige medisiner, samt produkter for mat og drikkevarer som behøves for å fylle opp butikkhyllene. Og det innebærer å støtte den kritiske infrastrukturen som vi alle er avhengige av – fra datasentre og kraftverk til vannbehandlingsanlegg.

Og til tross for den offentlige helsekrisen vi opplever, fortsetter vi dette arbeidet – fra hjemmene våre, eller på et av laboratoriene, kontorene, produksjonsanleggene eller kundestedene våre – for å bidra til å sikre at kundene våre får produktene, tjenestene og ekspertisen de trenger.

Ettersom mer enn 1 5 milliarder mennesker verden over nå blir bedt om å holde seg hjemme, foretar vi tiltak for å beskytte tilknyttede virksomheter og virksomheten deres, og vi har truffet en rekke ekstra tiltak for å holde mennesker og kunder trygge under denne pandemien.

Vi beskytter teamet vårt

Helse og sikkerhet for medarbeiderne våre har høyeste prioritet og er kritisk viktig for evnen vår til å støtte kunder og frontlinjearbeidere som bidrar til å bekjempe denne globale pandemien. For å bidra til beskyttelse av medarbeiderne våre og familiene deres har vi etablert strenge protokoller for å veilede beslutningstagning mens vi betjener kunder og forsterkede sikkerhetsprosedyrer som riktig håndvask og sosial distansering.

Alle steder hvor koronaviruset er et aktivt problem, krever vi at alle medarbeidere som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det. De som selv identifiserer seg som høyrisiko som definert av de amerikanske folkehelsemyndighetene, CDC, er også pålagt å jobbe hjemmefra. Vi har klare og strenge protokoller når det gjelder utsettelse for COVID-19. Hvis en medarbeider har hatt kontakt med en smittet person, selv om de er symptomfrie, må de selvisolere seg i 14 dager og de kan ikke komme tilbake på jobb før de er symptomfrie.

Jobbe trygt på stedet

Noen medarbeidere har jobber som krever at de er på stedet og tilbyr viktige tjenester på et kundested, eller ved ett av anleggene våre. For å bidra til å beskytte disse medarbeiderne har vi økt hyppigheten og grundigheten av protokollene for rengjøring og hygiene i anleggene våre, og tatt andre skritt som å stenge visse fellesområder i dem. Vi jobber med å skape maksimal fysisk separasjon for å redusere individuell og kollektiv risiko. I tillegg har vi jobbet med å tilby barrieremasker (ansikt) for alle medarbeiderne våre som jobber i produksjonsanleggene våre for å redusere risikoen for overføring. For å sikre at medarbeiderne våre ikke føler seg tvunget til å komme på jobb når de ikke er bra, har vi utvidet helse- og sykelønnsordninger og vi har lansert en ordning for lønnsbeskyttelse for medarbeidere hvis lønn dramatisk påvirker pandemien på grunn av redusert kundeetterspørsel etter produkter og tjenester.

For medarbeidere innenfor salg og service som jobber i felten, og som betjener viktige virksomheter i deres lokaler, har vi utviklet mer spesifikke sikkerhetsveiledninger og arbeidsplaner for å hjelpe dem med å holde seg trygge og beskytte driften til kundenes virksomheter. Dette inkluderer å først ta kontakt med lederne deres og teamet vårt for helse, miljø og sikkerhet før du jobber på steder og i lokaler som er satt i karantene, og følge lokale retningslinjer og kundeprotokoller angående bruk av personlig verneutstyr (PPE), med forbud mot reiser mellom markeder og begrensning av reiser innenfor markeder. Medarbeidere kan også utøve sin rett til å stoppe arbeidet når de føler seg utrygge angående arbeidsforhold.

Innfri et presserende behov, sikkert

Ved å ta vare på medarbeiderne våre beskytter vi evnen vår til å betjene kundene våre. Og uansett hvilken sektor kundene våre jobber i, vet vi at de stoler på produktene og ekspertisen vår, slik at arbeiderne deres kan utføre jobben sin.

Vi vet at vi har et avgjørende ansvar akkurat nå for å levere produktene som kundene våre trenger for å holde kritiske virksomheter i gang. Men vi vet også at vi må drive på en måte som gjør at medarbeiderne og kundene våre er så trygge som mulig.

Vi er sikre på at tiltakene vi har truffet til dags dato, har vært effektive, og vi kommer til å fortsette å holde øye med dem og justere dem etter behov Vi kommer også til å fortsette å jobbe side om side med kundene våre som en pålitelig partner for å støtte dem. Sant nok er dette vanskelige tider. Og som vi har gjort tidligere, kommer vi til å overvinne denne nye utfordringen sammen.

Hvis du vil finne ut hvordan du kan beskytte de ansatte og kundene dine, kan du gå til nettsiden vår som tilbyr Ecolabs veiledning og ekspertise for å bekjempe viruset.

Om forfatteren

Doug Baker headshot

Douglas Baker

Styreformann

Relaterte artikler

Vis alle artikler