De beste tipsene for å holde deg frisk denne influensasesongen

Tips for bekjempelse av influensa hjemme og på arbeid

Woman blowing her nose

Sesonginfluensa (influensa) er en alvorlig og smittsom luftveisinfeksjon, vanligvis overført fra en infisert person til en annen eller gjennom kontakt med overflater som er kontaminert med influensavirus. Mennesker som har influensa, utviser ofte symptomer som feber, hoste, sår hals, rennende eller tett nese, muskel- eller kroppsmerte, hodepine og slapphet. Innvirkningen på folkehelse og næringsvirksomheter på grunn av sesonginfluensa kan være betydelig.

I Europa er det influensasesong hver vinter, vanligvis fra november til april. Innvirkningen av sesonginfluensaen kan variere fra år til år. Siden influensasesongen nærmer seg, er det nå tid for familier og næringsvirksomheter å gjøre tiltak for å forhindre og beskytte mot influensa.

Mens offentlige helsemyndigheter ikke kan forutsi alvorlighetsgraden av den kommende influensasesongen, blir omtrent ti til tretti prosent av Europas befolkning rammet av influensa hvert år. Hundretusenvis av mennesker innlegges på sykehus, og mellom 15 000 og 70 000 europeiske borgere dør hvert år av influensa og influensarelaterte komplikasjoner. Eldre, småbarn og de med kroniske sykdommer lider mest, men alle er i faresonen. Det store spekteret for dødsfall knyttet til influensainfeksjon skyldes alvorlighetsgraden til hver influensasesong.

Influensa har også betydelig innvirkning på næringslivet. Potensialet for personalmangel, produktivitets- og produksjonstap samt press og kostnader på helse- og sosialomsorgstjenestene er betydelig. Heldigvis er det en rekke viktige tiltak som næringsvirksomheter og familier kan gjøre for å redusere risikoen for influensa. Her er våre beste tips for å redusere risikoen for spredning av sesonginfluensa:

 • Vask hendene ofte

 Riktig håndhygiene / håndvask er avgjørende for å forhindre kontaminering av influensa. Riktig håndvask hjelper med å fjerne bakterier, virus og andre patogener, slik at de ikke kan spres til andre. ECDC anbefaler følgende:

 • Hendene skal vaskes grundig med såpe og vann.
 • Etter vask med såpe og vann, tørk hendene grundig med engangs tørkepapir. Håndvask med tørking av hender skal vare i minst 40-60 sekunder hver gang.
 • Alkoholbaserte håndrensere reduserer mengden av influensavirus på kontaminerte hender. Når håndvask ikke er mulig, er alkoholbaserte håndrensere et alternativ.
 • Unngå andre som er syke og hold deg hjemme når du er syk

For at influensa skal overføres, må viruset gå fra en person som er blitt smittet av influensaviruset til en annen person, som deretter kan bli smittet. Enkeltpersoner som har fått influensaviruset, er smittsomme minst én dag før symptomene vises, og opptil sju dager etter at de først dukker opp. Du kan redusere risikoen for overføring gjennom sosial distansering ved å unngå andre som er syke og å holde deg hjemme hvis du er syk.

 • Rene og desinfiserte overflater

Influensaviruset kan overleve opptil 48 timer på overflater av rustfritt stål og plast, og opptil 12 timer på kluter, papir og papirlommetørkle. Riktig rengjøring og desinfisering kan minimalisere sjansene for at enkeltpersoner får viruset fra en kontaminert overflate. For å rengjøre og desinfisere på riktig måte samt beskytte miljøet:

 • Rengjør synlig smuss fra overflater før desinfisering. Når du rengjør og desinfiserer, arbeider du fra øverst til nederst og fra renere til mer skitne overflater.
 • Fukt overflaten grundig med et BPD-registrert desinfiseringsmiddel merket med influensa A, og følg instruksjonene på etiketten.
 • Desinfiser ofte berørte harde overflater, inkludert bord, stoler, lysbrytere, dørhåndtak og toalett-fasiliteter.
 • Vær spesielt oppmerksom på ofte berørte overflater i matlagingsområder, så vel som på toaletter, inkludert lysbrytere, kraner, spylehåndtak for toalett, dørhåndtak og rekkverk.
 • Få influensavaksine

Å få en influensavaksine og å ta antivirale medisiner foreskrevet av helsepersonell, er to måter Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) anbefaler for å stoppe spredningen av influensabakterier. Influensavaksine er en av de mest effektive formene for beskyttelse mot sesonginfluensa.

 • Dekk til munnen og nesen når du nyser

Hosting og nysing i albuen eller et lommetørkle hjelper til med å beskytte andre. Hvis du har sesonginfluensa og ikke dekker til nesen eller munnen, kan en person eller personer innenfor to meters avstand bli smittet.

 • Vask servise og bestikk grundig

Alt av spiseredskaper, servise og glass skal vaskes grundig, enten i oppvaskmaskin eller for hånd med vann og oppvaskmiddel.

 

For å laste ned det nyeste materialet om influensa og tilleggsinformasjon om hvordan Ecolab kan hjelpe deg og din næringsvirksomhet med å forberede seg på influensasesongen fremover og begrense eksponering til et minimum se nettsiden vår.

 

Kilder:

ECDC. Faktaark om sesonginfluensa Hentet fra https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet

ECDC. Personlige vernetiltak (ikke-farmasøytiske) for å redusere risikoen for å få eller overføre menneskelig influensa. Hentet fra https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/personal-protective-measures

CDC. Slik rengjøres og desinfiseres skoler for å saktne spredningen av influensa. Hentet fra https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm

CDC. Forebyggende tiltak. Hentet fra https://www.cdc.gov/flu/consumer/prevention.htm

Om forfatteren

John_Hanlin

John Hanlin

Vice President, Global Public Health

Relaterte artikler

Image of Ecolab's Seasonal Flu Posters
Ressurser for influensa

Klikk her for å laste ned vårt nyeste materiale og ytterligere informasjon om hvordan Ecolab kan hjelpe deg og din næringsvirksomhet med å forberede seg til den kommende influensasesongen og redusere eksponeringen til et minimum.