Norovirus: Hva er nytt, hva er sant og hva skal du gjøre

Norovirus Bug

Norovirus er et svært smittsomt virus som kan føre til at en persons fordøyelsessystem blir betent. Norovirus blir noen ganger kalt «matforgiftning» eller «mageinfluensa». Selv om det kan forårsake matforgiftning, er det ikke forårsaket av influensavirus.
 
WHO rapporterer at norovirus er en av de ledende årsakene til matbårne sykdomsutbrudd globalt så vel som i den europeiske regionen1.
 
Personer med norovirus har ofte kvalme, hyppige og voldsomme oppkast, magesmerter og/eller diaré. Andre symptomer inkluderer lav feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter og tretthet. Oppstart skjer så lite som 12 timer etter eksponering, men det tar vanligvis 24 til 48 timer etter inntak av viruset. Sykdommen varer vanligvis en til to dager, og i de fleste tilfeller skjer bedring uten problemer med mindre personen blir dehydrert fra sykdommen. Dette er en høyere risiko hos småbarn, eldre eller personer med svekket immunforsvar.
 
Norovirus kan overføres gjennom inntak av kontaminert mat eller vann, ved å berøre smittede mennesker, kontaminerte gjenstander eller overflater eller til og med ved å puste inn luftbårne viruspartikler. Viruset er vanskelig å drepe og kan overleve på overflater og redskaper i flere uker, og slikt miljø kan tjene som en kilde til nye infeksjoner/utbrudd.
 
I følge ECDC har mange forskjellige matvarer blitt forbundet med norovirusutbrudd. Bringebær og østers har forårsaket flere nasjonale og internasjonale utbrudd. I prinsippet kan enhver matvare bli kontaminert hvis den håndteres av en smittet person eller hvis den vaskes eller fuktes med kontaminert vann. Norovirusinfeksjoner sprer seg veldig effektivt fra person til person i felleskapsmiljøer som overnattingssteder, sykehus, skoler, barnehager og sykehjem. Flere utbrudd har blitt registrert på cruiseskip, som gir et ideell lukket miljø for infeksjonsspredning2.
 
Norovirus har en betydelig innvirkning på næringsvirksomheter. Potensialet for personalmangel, produktivitets- og produksjonstap samt press og kostnader på helse- og sosialomsorgstjenestene er betydelig. Heldigvis er det en rekke viktige tiltak som næringsvirksomheter kan treffe for å redusere risikoen for et norovirus-utbrudd. Her er tipsene våre for å bidra til å redusere risikoen for spredning av norovirus:

  • Hold deg hjemme når du er syk og i minst tre dager etter bedring

Den primære kontrollen av norovirus er avhengig av utelukkelse av syke personer fra miljøer med mat og kost og losji. Mathåndterere som nylig har kommet seg etter norovirussykdom, skal gis oppgaver som ikke innebærer håndtering av mat.

  • Rene og desinfiserte overflater

Rengjør og desinfiser harde kontaktoverflater, spesielt de som håndteres oftere, ved å bruke BPR-registrerte produkter som er effektive mot norovirus.

  • Vask servise og bestikk grundig

Grundig vasking av servise, glass og redskaper bidrar til å forhindre spredning av mikrober, spesielt ettersom viruset kan overleve på overflater og redskaper i flere uker.

  • Unngå andre som er syke

Begrens kontakt med andre som er syke ettersom norovirus er et svært smittsomt virus og kan overføres ved berøring av smittede personer, kontaminerte gjenstander eller overflater eller til og med ved å puste inn luftbårne viruspartikler.

  • Vask hendene ofte

Håndhygiene er kritisk viktig for å forhindre og begrense virusutbrudd. Dette er en primær overføringsmodus og må implementeres på en forsvarlig måte. Å vaske godt og ofte er den beste kontrollen. Sørg for å bruke BPR-registrerte produkter som er effektive mot norovirus.

  • Mathåndtering

Mathåndterere og operatører av matservice må være klar over risikoer for norovirus i noen matkategorier.

 

For å laste ned vårt nyeste materiale om norovirus og tilleggsinformasjon om hvordan Ecolab kan hjelpe dere med å forberede dere på et mulig Norovirusutbrudd, se vår nettside.

Ytterligere informasjon er også tilgjengelig gjennom Det europeiske senteret for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) sitt nettsted.

 

Kilder:

1WHO-anslag over den globale belastningen fra matbårne sykdommer. 2015.

2Kilde: https://ecdc.europa.eu/en/norovirus-infection/facts

Om forfatteren

Ruth Petran

Ruth Petran

Vice President, Research, Development & Engineering, Food Safety and Public Health

Relaterte artikler

Norovirus Factsheet
RESSURSER FOR NOROVIRUS

Klikk her for å laste ned vårt nyeste materiale om norovirus og ytterligere informasjon om hvordan Ecolab kan hjelpe dere og næringsvirksomheten deres med å forberede seg på et mulig norovirusutbrudd og minimalisere eksponeringen.