Bærekraftrapporter

Ressurser for rapportering om bærekraft

Ecolabs bærekraftrapport trekker frem de målbare bærekraftresultatene som vi gir kundene gjennom bransjeledende tjenester, løsninger og ekspertise. De gir også nærmere informasjon om Ecolabs resultater i forhold til de interne driftsprinsippene våre.

2022 Corporate Sustainability Report cover

Rapport for konsernansvar for 2022

Denne rapporten dokumenter grundig Ecolabs miljømessige, sosiale og styringsmessige resultater i samsvar med GRI-standardene (Global Reporting Initiative).

2022 Sustainability Overview PDF cover

2022 Bærekraftsoversikt

Denne oversikten fremhever ledelsesmessige tilnærminger og fremdrift når det gjelder viktige temaer innenfor miljø, sosiale forhold og mangfold, rettferdighet og inkludering.

Ecolabs arkiv over bærekraftsrapporter