Papirfabrikk finner løsningen på vedvarende problem

DS Smith Logo

Bakgrunn

DS Smith er en global produsent av bærekraftig bølgepapp og spesialpapir. Selskapet driver et kraftverk i Porcari i Italia, som produserer strøm til kraftnettet og damp til en tilstøtende papirfabrikk.

Kraftverket opplevde stadige utfordringer med pediodevise høye nivåer av jernkorrosjonspartikler i dampgenereringssystemet. Dette gikk ut over dampkjelene og produktiviteten, lønnsomheten og den generelle driften.

ecolabservicetruckicon

Innovasjon

Inn kommer Nalco Waters ekspertgruppe. De identifiserte kilden til tapet av magnetitt og innførte 3D TRASAR ™ -teknologien for å redusere jernoksidene i dampkjelevannet, noe som reduserte risikoen kraftig for at anlegget måtte stoppes. Det førte også til redusert vannavblåsing, erosjon og korrosjon. Dette ga reduserte vedlikeholdskostnadene og redusert vannforbruk, noe som igjen reduserte anleggets miljøpåvirkning.

Teknologier

3D TRASAR™-teknologi for dampkjeler
Automatisering og kontroll av dampkjelevann

Nalco Water har jobbet ved tusenvis av dampkjeleanlegg og har spurt og lyttet, overvåket og tatt prøver i 80 år. Nå har vi overskredet de tradisjonelle ytelsesgrensene for å hjelpe kundene våre med å produsere trygg, pålitelig og kostnadseffektiv damp.

Mer
eROI Icon

Årlige besparelser

VANN

14 430 m3

vann spart – tilsvarende det årlige drikkevannsbehovet til mer enn

13 000 personer

 

USD 88 881

i samlede vannbesparelser

ENERGI

4 330 tonn

damp spart

3 millioner

MJ energi spart ved å redusere naturgassforbruk

USD 30 769

i naturgassbesparelser

LUFT

160 metriske tonn

CO2e

ANLEGGSMIDLER

Utstyrets levetid ble forlenget takket være reduserte utslipp av jernoksid

Dette forhindret nedbryting/korrodering som ellers hadde medført kostbare reparasjoner

PRODUKTIVITET

USD 3 692

i besparte vedlikeholdskostnader

100 timer

redusert vedlikeholdstid

Samlede kostnadsbesparelser

USD 123

TUSEN

ÅRLIG

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på