Med vindkraftsavtalen kan Ecolab redusere klimagassutslippene med 25 prosent

wind turbine

Takket være en nylig undertegnet avtale for fornybar energi kommer Ecolab til å kutte sine klimagassutslipp med en fjerdedel innen 2020. Slik gjør vi det:

Reduksjonen på 25 prosent i klimavarmende CO2-utslipp er et resultat av en virtuell kraftkjøpsavtale (VPPA) med produsenten for fornybar energi Clearway, skrevet under tidligere i høst.

Tidlig neste år skal Clearway starte byggingen av Mesquite Star-prosjektet, en vindpark på 418 megawatt i Fisher County, Texas, USA. Ecolab skal delta med 100 megawatt av den kapasiteten – tilsvarende energien som trengs for å drive 27.000 familiehjem i ett år.

«Som de fleste selskap forsøker vi i Ecolab alltid å gjøre ting bedre», sier Ecolabs Vice President of Corporate Sustainability Emilio Tenuta i et blogginnlegg. «Noen ganger er fremdriften sakte, men sikker – og andre ganger klarer vi å gjøre store byks fremover. Med den nye vindkraftavtalen tar vi gjort et betydelig byks».

Bekymringer angående utslipp av klimagasser skjøt i været etter at FNs klimapanel publiserte en ny rapport i oktober som hevdet at global oppvarming må holdes under 1,5 grader Celsius sammenlignet med førindustrielt nivå. FNs eksperter tror ikke lenger at det tidligere målet på mindre enn (3,5 grader Celsius er trygt for verden.

USAs nasjonale klimavurdering (National Climate Assesment), publisert sent i november, understreket alvoret ytterligere.   Vurderingen advarte om at virkningene av klimaendringer vi allerede merker i dag, som tørke, skogbranner og stigende havnivå, kommer i økende grad til å generere skadelige virkninger og risikerer å kutte USAs bruttonasjonalprodukt med opptil 10 prosent innen utgangen av århundret.   

«Målet vårt for 2030 er å spare 300 milliarder gallon vann. Reduksjonen av energi- og klimagasser blir tilsvarende.»

- Emilio Tenuta, VP Corporate Sustainability

wind turbines at sunset

Det å nå målet på 1,5 grader Celsius krever innsats fra både myndigheter, individer og private bedrifter. «Med 25 prosent reduksjon i klimavarmende gasser som vi kommer til å oppnå innen 2020, gjør Ecolab sin del», sier Tenuta.

Ecolab skal kjøpe kraft fra vindparken i Texas sammen med en rekke andre selskaper. I de siste årene har VPPA blitt en populær måte for selskaper å øke andelen av fornybar energi i energimiksen sin. Bare i 2018 er næringslivsinnkjøpere i USA i rute for å underskrive avtaler om fornybar energi til en rekordsettende verdi av 5 gigawatt.   

Vindparken Mesquite Star begynner å produsere elektrisitet i 2020. Avtalen med Clearway om 100 MW grønn kraft forventes å dekke 100 prosent av slskapets årlige energibruk innenlands i USA, noe som fører selskapet godt forbi sine mål om globale drivhusgassutslipp. Den nye VPPA følger en avtale mellom Ecolab og Clearway i 2015 om solenergi på 5 megawatt.

Mens dette er et betydelig byks fremover for Ecolab, har selskapet sin største innvirkning gjennom arbeidet sitt med kundene, sier Tenuta. «I 2017 hjalp vi kundene våre med å spare 170 milliarder gallon vann, spare 12 billioner BTU med energi og å unngå 1,4 milliarder pund CO2-utslipp. Målet vårt for 2030 er å spare 300 milliarder gallon vann. Reduksjonen av energi- og klimagasser blir tilsvarende.»

Vies alle historierLes pressemelding

Beslektede suksesshistorier