Erklæring om informasjonssikkerhet, personvern og prosedyrer for medarbeidere

Erklæringen som er tilgjengelig gjennom koblingene på denne siden, orienterer om personopplysningene som Ecolab kan innhente om medarbeiderne sine, hvordan informasjonen blir beskyttet og anvendt, og hvem vi deler informasjonen med. Erklæringen er en orientering for medarbeiderne våre om hvordan personopplysninger anvendes for å overholde lovene og forskriftene for personvern som gjelder i jurisdiksjoner som Ecolab driver virksomhet i, i tillegg til å overholde vår egen samsvarshåndbok for informasjonssikkerhet. Med mindre annet er påkrevd av en lokal jurisdiksjon eller kommer frem i en etterfølgende eller annen erklæring, gjelder denne erklæringen for hvordan Ecolabs organisasjon skal behandle alle personopplysninger, inkludert heleide datterselskaper, bedriftspartnere og alle tredjeparter. Denne erklæringen er oversatt til en rekke språk i samsvar med jurisdiksjonene der hvor Ecolab har virksomhet.

Ecolab forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen fra tid til annen for å sikre at den gjenspeiler gjeldende lovverk og våre egne datainnsamlingsprinsipper på beste måte. Når Ecolab foretas endringer i denne erklæringen, vil vi publisere den oppdaterte personvernerklæringen her og varsle medarbeidere om erklæringen for å overholde lokale lover og forskrifter.

 

Personvernerklæring for jobbsøker

Nedlasting av personvernerklæring for medarbeidere

Global erklæring

Last ned Ecolabs erklæring om informasjonssikkerhet, personvern og prosedyrer for medarbeidere