Ecolab er utnevnt som ett av de mest etiske selskapene for 18. år på rad.

04. mars 2024
Graphic recognizing Ecolab as one of the World’s Most Ethical Companies

Ecolab er bare én av seks organisasjoner som har fått denne tittelen årlig siden prisen ble opprettet

Ecolab Inc., en global leder innenfor bærekraft som tilbyr løsninger og tjenester for vann, hygiene og forebygging av infeksjoner som beskytter folk og livsviktige ressurser, kunngjorde i dag at de er utpekt som ett av verdens mest etiske selskap av Ethisphere, en global leder innenfor definisjon og fremming av standardene for etisk forretningspraksis. Ecolab har fått tittelen i 18 år på rad siden Ethispheres første prisutdeling i 2007.

«På Ecolab anser vi etisk forretningsetikk for å være en hjørnestein i hva det betyr å være et ansvarlig og lønnsomt selskap», sa Christophe Beck, Chairman and CEO, Ecolab. «Forpliktelsen vår til å gjøre det rette, og til å gjøre det godt er grunnen til at vi klarer å holde løftene våre og utvide den positive innvirkningen vi har på verden.»

Ecolab bestreber seg på å drive etisk, ansvarlig og bærekraftig, og selskapets 48 000 partnere står fast ved forpliktelsen sin til å holde de høyeste juridiske og etiske standardene. Ecolabs etiske retningslinjer skisserer prinsippene og etikken som selskapet forventer at alle partnerne overholder når de handler på selskapets vegne. Verdiene som gjenspeiles i de etiske retningslinjene hjelper Ecolab med å fortsatt lykkes i et marked med stadig økende konkurranse.

Når de fastsetter listen over verdens mest etiske selskap, foretar Ethisphere kvalitative og kvantitative vurderinger av selskaper innenfor fem kategorier. Det rettighetsbaserte rangeringssystemet deres, Ethics Quotient® (EQ), bruker et spørreskjema med mer enn 200 spørsmål utarbeidet for å fange opp data om etisk kultur, etikk og overholdelsesprogrammer, programmer for samfunnsansvar innenfor selskapet og for innvirkning på lokalsamfunnet, samt andre aspekter ved en etisk organisasjon – på en jevn og standarisert måte.

For tilgang til hele listen til Ethisphere over verdens mest etiske selskaper i 2024, gå til: worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL) er en betrodd partner for millioner av kunder og er en global leder innenfor bærekraft som tilbyr løsninger og tjenester for vann, hygiene og forebygging av infeksjoner som beskytter folk og livsvikte ressurser. Ut fra et hundreår med nyskaping har Ecolab årlig omsetning på USD 15 milliarder, sysselsetter mer enn 48 000 medarbeidere og har virksomhet i mer enn 170 land verden over. Selskapet leverer omfattende vitenskapelig baserte løsninger, datadreven innsikt og tjenester i verdensklasse for å fremme matsikkerhet og trygge miljø, samt optimalisere bruk av vann og energi. Ecolabs nyskapende løsninger forbedrer driftseffektivitet og bærekraft for kunder i markeder for mat, helsevesen, biovitenskap, kost og losji samt industri.

www.ecolab.com

Følg oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc og Facebook @Ecolab.

Om Ethisphere

Ethisphere® er den globale lederen innenfor definisjon og fremming av standarder for etisk forretningspraksis som driver frem markedstillit og bedriftens anerkjennelse og suksess. Ethisphere har grundig ekspertise når det gjelder å måle og definere kjernestandarder for etikk ved å benytte datastyrt innsikt som hjelper bedrifter med å forbedre selskapets anseelse. Ethisphere anerkjenner førsteklasses oppnåelse gjennom anerkjennelsesprogrammet sitt, World's Most Ethical Companies®, har et fellesskap av bransjeeksperter med Business Ethics Leadership Alliance (BELA), og fremmer trender og best etisk praksis med Ethisphere Magazine. Ethisphere hjelper også med å forbedre bedriftsytelse gjennom datadrevne vurderinger, referansemåling og veiledning. Ytterligere informasjon om Etisphere finnes på ethisphere.com.

(ECL-C)

Kyle Kapustka

612-708-4304

MediaRelations@Ecolab.com

Kilde: Ecolab Inc.

Lignende nyheter