Foto – Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

OPPDATERT: Ecolab gir informasjon om nytt koronavirus 2019-nCoV

05. februar 2020

Ecolab, en global leder innen smitteforebyggende løsninger og ekspertise, følger nøye med på utbruddet av koronavirus (2019-nCoV) og gir veiledning for å hjelpe med å redusere risikoen for infeksjon.

Offentlige helsemyndigheter har identifisert et nytt koronavirus, 2019 n-CoV, som først ble oppdaget i Hubei-provinsen i Kina. Viruset forårsaker feber og luftveissymptomer, og har smittet titusenvis av mennesker, med hundrevis av rapporterte dødsfall til dags dato.

Opprinnelsen til dette viruset er ennå ikke bekreftet, men det kan spre seg fra en infisert person til andre gjennom hoste eller nysing eller veldig nær personlig kontakt, eller ved å berøre en gjenstand eller overflate med viruset på det og deretter berøre munn, nese eller øyne.

På dette tidspunktet er det største antallet tilfeller rapportert i Kina, men tilfeller er bekreftet i mange land over hele verden hos personer som tidligere har besøkt Kina.

Hva er et koronavirus?

Et koronavirus er en type RNA-virus (ribonukleinsyre) med membran, som hovedsakelig forårsaker symptomer på luftveis- og tarmsykdom. Denne typen viruspartikler har regelmessig utstikkende pigger slik at viruspartikkelen kan se litt ut som en keiserkrone, derav navnet «koronavirus».

For øyeblikket finnes det seks kjente menneskelige koronaviruser. Fire av disse koronavirusene er mindre sykdomsfremkallende, og forårsaker vanligvis bare mindre luftveissymptomer som ligner på forkjølelse. To andre koronaviruser – SARS CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) og MERS CoV (Middle East Respiratory Syndrom Coronavirus) – kan forårsake alvorlige luftveissykdommer.

Det nye koronaviruset (2019-nCoV) er forskjellig fra disse seks kjente koronavirusene og krever ytterligere vitenskapelig forskning.

Hvordan overføres et koronavirus?

Overføring avhenger av det aktuelle koronaviruset. Humane koronaviruser kan spre seg fra en infisert person til andre gjennom:

  • Luften ved å hoste og nysing
  • Tett personlig kontakt, for eksempel berøring eller håndhilsning
  • Ved berøring av en gjenstand eller overflate med viruset på det, og deretter berøre munnen, nesen eller øynene før du vasker hendene

Person til person overføring skjer til en viss grad med 2019-nCoV.

Hvordan kan du redusere risikoen for koronavirusinfeksjon?

Det er for øyeblikket ingen tilgjengelige vaksiner for å beskytte mot infeksjon med humant koronavirus, men du kan være i stand til å redusere risikoen for infeksjon gjennom det følgende:

  • Vask hendene ofte og på riktig måte
  • Unngå å berøre øyne, nese eller munn med uvaskede hender
  • Unngå nærkontakt med personer som er syke
  • I regioner der det rapporteres om mange tilfeller, må områder der levende dyr blir solgt eller oppdrettet, unngås
  • Hvis du har feber eller andre symptomer etter at du har reist hjem, bør du bruke maske og ringe til legen din.

Tilleggsressurser:

WHO-helseemner: Koronavirus

CDC-veiledning om koronavirus

Hvis du vil ha informasjon om koronavirus knyttet til forebygging av infeksjoner i helsemiljøer, klikker du her.

Lignende nyheter