1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Produktbærekraft
  4. Regulatoriske retningslinjer og praksiser
Woman at computer in an office

regulatoriske retningslinjer og praksiser

Våre bærekraftige og regulatoriske team er viktige partnere i å utvikle og iverksette beste praksis for kjemisk styring og kommunikasjon for kundene våre på tvers av virksomhetene våre.

Sikkerhet i første rekke

Våre regulatoriske prosesser er basert på strenge, globalt aksepterte vitenskapelige beregninger for å vurdere menneskers helse og miljøinnvirkninger. Ecolab kompromitterer aldri sikkerhet og programmene våre er designet for å oppfylle eller overgå globale forskrifter.

Den kjemiske styringsstrategien vår starter med de globale retningslinjene våre for produktsikkerhet og veileder prosessene våre for produktutvikling og produktgjennomgang som starter med råvarer. Vi følger nøye med på kjemien i porteføljen vår. Gjennom systemet vårt, Enterprise Resource Planning, lagrer og administrerer vi råvarer og produktinformasjon i en sentral database, helt ned til deler per million nivå. Dette systemet inneholder globale og regionale lister over begrenset stoff som gjør det mulig for Ecolab å styre eksisterende produkter og å vurdere nye innovasjoner. Vi bruker databasen for å delta i Prosjektet for kjemisk fotavtrykk, en ideell organisasjon som utarbeider referanseoversikter over selskaper når de reduserer kjemikalier av stor bekymring og velger tryggere alternativer.

reach

Ecolab har forpliktet seg til å lede betydningsfult vitenskapelige og regulatoriske smarbeid i EUs REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) som omhandler regulering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

REACH med Ecolab
Finn ut mer om hvordan vi samarbeider med ECHA for å støtte vitenskapelig basert regulering og produkter påvirket av kandidatlisten for SVHC (Substances of Very High Concern).

Safety guidelines sign
RISIKOKOMMUNIKSJON OG ARBEIDERSIKKERHET

GHS (globalt harmoniserte systemer) 
Siden 2009 har Ecolab samarbeidet med kunder og leverandører om å implementere GHS for klassifisering og merking av kjemikalier.

OSHA-retningslinjer
Besøk nettstedet til OSHA for å lære mer om retningslinjer og standarder for risikokommunikasjon i USA.

teamet vårt
Ecolabs løsninger støttes av et regulatorisk team av over 200 toksikologer, data- og systemspesialister og regulatoriske eksperter som støtter innovasjon, risikokommunikasjon, transport og global handelsoverholdelse. Teamet for Global Product Safety and Stewardship er en nøkkelpartner i bærekraft hos Ecolab og arbeider for å minimalisere miljømessige og sosiale innvirkninger av produkter for å imøtekomme behovene av et regulatorisk landskap i forandring.
globale retningslinjer for dyrevelferd

Ecolab forplikter seg til å bruke alternativer til dyreforsøk under utvikling av produkter. Last ned retningslinjene våre ved å klikke på nedenstående lenke.