Kulturen

Overalt hvor du finner Ecolab, finner du Ecolab-kulturen. Vår kultur er en merkbar kraft, som overskrider geografi og språk, og gjennomsyrer alt vi gjør som selskap.

Pågangsmot
De ansatte hos Ecolab er selskapets hjerte og sjel. Vi er sultne på suksess og lidenskapelige etter å oppnå, omfavner det ukjente, tar sjanser uten å frykte, og har tro på vår evne til å oppnå resultater. Vi er ivrige og ambisiøse. Vi er urokkelige i vår utholdenhet og overvinner hindringer med tæl og besluttsomhet. Mest av alt finner vi glede i arbeidet, og i å tjene selskapet og kundene.

Stolthet
Eksepsjonell service, eksepsjonelle produkter. Vi gleder oss over å presentere den beste kvaliteten i alt vi tilbyr. Uansett hvor stort prosjektet er eller hvor liten forespørselen er, så strever vi mot utmerkethet i vår respons fordi vi finner glede i perfeksjon. Vi setter selskapet vårt høyt, og representerer det med ære.

Besluttsomhet
Vi er ambisiøse og aggressive, drevne og besluttsomme, entusiastiske og energiske, og dyrker muligheten til å konkurrere. Vi trives med utfordringer, og ser dem som en invitasjon til suksess. Vi er ett team og arbeider sammen for å gjøre kundene våre rutinemessig fornøyde, overgå våre beste oppnåelse og drive organisasjonen mot mer suksess.

Engasjement
Som en familie er vi knyttet sammen med et uuttalt språk og bundet av våre overbevisninger. Vi setter pris på entusiasme, og er beveget til å hjelpe hverandre og våre kunder. Vi godtar ikke mindre enn lojalitet i våre rekker. Vi er tro mot hverandre og mot vår sak.

Lidenskap
Vi har helhjertet tro på vårt selskap; dets mål og formål er vår misjon og vi omfavner dem med entusiasme og arbeider nådeløst for dem. Det aller viktigste er at vi tror på hverandre, og tar vare på, beskytter og støtter hverandre.

Integritet
Profesjonell. Pålitelig. Tillitvekkende. Ærlig. Vår bedriftsintegritet er et kritisk aktivum, og vi forplikter oss til å opprettholde det over hele verden. Vi setter høye standarder som vi følger når vi gjør våre forretninger på en rettferdig måte med etisk atferd. Vi deler våre forventninger med hverandre og strever etter å opprettholde en arbeidsplass som er bygget på gjensidige verdier, tillit og velvilje.

Back to Top