Sekumatic_FK_Produktpalette

Sekumatic™ FK

Det effektive tørremidlet i væskeform for rengjøring og desinfisering av utstyr og dekontaminering av senger og vogner. Særlig godt egnet til alle metalliske instrumenter, glass, sengerammer, transportvogner, beholdere og operasjonssko. Reduserer tørketiden og gir flekkfri tørking av det som vaskes. Tilfredsstiller kravene i AK-BWA.

Produktinformasjon

Godt egnet til alle metalliske instrumenter, glass, sengerammer, transportvogner, beholdere og operasjonssko.

  • Reduserer tørketiden
  • Spesielt materialkompatibelt
  • Effektiv dosering
Resultatene våre Din fordel
Reduserer overflatespenningen til vann Reduserer tørketiden, og sparer dermed energi. Gir mulighet for flekkfri tørking av det som vaskes.
Sammensetning med litt sur pH-verdi Beskytter det som vaskes, og maskinene mot kalkavsetninger.
Korrosjons- og vannhardhetshemmere Kan brukes ved alle vannhardheter Høy materialbeskyttelse for lang verdibevaring av maskiner og det som vaskes

Bruksområder

Til kirurgisk utstyr, tannpleieutstyr, plastverktøy og elastomerer (fra anestesi, kirurgi og urologi), sengerammer, transportvogner, beholdere, operasjonssko og medisinske glassverktøy og laboratorieglass. Produktet er lavtskummende, da det bruker spesielle, lavtskummende overflateaktive stoffer.

Bruk

Doeseringen gjøres med doseringspumpen på automatiske reprosesseringsmaskiner eller -systemer. Doseringsmengde ved rengjøring og desinfisering av utstyr 0,3 – 1 ml/l

Sammensetning

Overflateaktive nikotiniske stoffer, løsningsmiddel, korrosjonshemmere, sitronsyre

Bruk (etter start) Holdbarhet
 
I beholder
 
til den trykte utløpsdatoen

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten. Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.

Kjemikalium – fysiske data
Tetthet 20 °C 1,05 g/ml
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C 2,1–3,1
pH-verdi* (løsning, 1 ml/l i DM-vann) 20 °C omtrent 5


*
Måling av pH-verdi under bruksforhold skal alltid gjøres med pH-måler med temperaturkompensasjon.

 

pikto_instrumente_maschinellTørremiddel for medisinske enheter

 

 

SE ANDRE PRODUKTER FOR DESINFISERING OG RENGJØRING AV INSTRUMENTER

Se tilknyttede tilbud nedenfor: